Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(23. 12. 1962)


Problém č. 201 – originál

Jaroslav Hronec, Lučenec

Mat 2. ťahom (12+7)


Problém č. 202 – originál

Inž. Juraj Brabec, Bratislava

Mat 3. ťahom (7+12)Problém č. 203 – originál

Ladislav Polaček, Bratislava

Mat 4. ťahom (4+8)Okrem dnešnej vyjdú t. r. v Smene ešte dve šachové rubriky: jedna zajtra a druhá v niektorom čísle po Vianociach. V týchto troch rubrikách uverejníme na zakončenie štvrťročnej riešiteľskej a celoročnej skladateľskej súťaže spolu 9 problémov. Vyvrcholenia šachovej sezóny 1962 sa však dočkáte až v silvestrovskom čísle... Riešenie dnešnej trojice problémov pošlite najneskôr 7. januára 1963. Do osobitnej pozornosti odporúčame veľkorysú štvorťažku "zriedkavého" bratislavského skladateľa. Je v nej logická kombinácia s tematickým pokusom 1.Dg1?.

Riešenie problému č. 194 (Bista) z 10. novembra: Zdanlivé hry 1...Je4 (Je6) 2.D:e4 mat, 1...Vd4 2.D:d4 mat, úvodník 1.Dc7 hrozí 2.Dc5 mat, 1...Je4, Je6, Vd4 2.Df7, e4, Je3 mat – zámena "dva na tri" v troch variantoch, ktorú pekne doplňuje variant 1...V:c4 2.De5 mat.

Riešenie problému č. 195 (Bobek) z 10. novembra: Zdanlivé hry 1...Ke4 2.J:c3 mat, 1...Kc4 2.J:e3 mat, úvodník 1.Jf3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Ke4, Kc4 2.D:f5, Df7 mat – zámena dvoch matov, za tematické však treba pokladať aj ďalšie 4 varianty po obranách strelcami: 1...Sc5 2.De6 mat, 1...Se5 2.Dc6 mat, 1...Sc4 2.J:c3 mat, 1...Se4 2.J:e3 mat, žiaľ v tomto variante ide aj duál 2.Df7 mat (plus 1 bod). Okrem toho má úloha ilegálnu pozíciu, pretože čierni pešiaci brali 7 bielych kameňov, hoci chýba iba 6. Za udanie ilegálnosti dávame taktiež 1 bod. Plné 4 body nedosiahol ani jeden riešiteľ! Autor úlohy opravuje vynechaním b. Pg4, premiestnením č. Pa4 na g4 a pridaním b. Sh7 a č. Vh8 – úvodník je 1.Jb3!


Vzad <<  >> Vpred