Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(28. 12. 1957)


Úloha č. 856

Juraj Brabec, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (11+9)


Úloha č. 857

Miloš Maryško, Zlatá Olešnice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+4)Úloha č. 858

Viliam Chmúra, Svinná

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (12+9)Posledné úlohy do našej štvrťročnej súťaže v riešení (do ktorej sa vianočná súťaž nezahrňuje). Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie s poznámkou "Šach". Týmito úlohami uzatvárame tiež náš celoročný skladateľský turnaj, ktorého výsledok uverejníme asi v marci 1958 (prípadné opravy úloh pošlite najneskôr 10. februára 1958!).

Do nového roku prajeme čitateľom veľa šťastia a súčasne ďakujeme za ich priania! – Nové súťaže vypíšeme v prvých januárových rubrikách.


Vzad <<  >> Vpred