Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

( 3. 12. 1949)


Úloha č. 262

Leonid Kubbel

Cena, "Nova Praha" 1927

Mat 3. ťahom (12+9)

 


 

Úloha č. 263

Fritz Berhausen, Wipperfürth

Mat 5. ťahom (7+5)

(Vyriešenie: 5 bodov)Kontrolná notácia: 262: b. Kb8, Dc6, Sg5, Jb3, Jh6, Pc2, d2, d6, e2, f5, h3, h4 (12), č. Ke5, Dd1, Vg2, Sg3, Jb7, Pa5, a6, d4, f7 (9), mat 3. ťahom, 263: b. Ke1, Va1, Vh1, Jc1, Pa2, c3, g3 (7), č. Ke3, Pc4, e4, e5, g4 (5), mat 5. ťahom.

Riešenie úlohy č. 256 (Lačný): 1.J:d7 hrozí 2.Jc5 mat, 1...Vc2 2.Je3 mat, 1...Vd2 2.Jge5 mat, 1...Sa3 2.J:h2 mat, 1...Se3 2.Jf2 mat, 1...Df5 2.Jgf6 mat, 1...Jb tempo 2.Dd4 mat, 1...Jd3 2.Df3 mat. Neškodné duálky: 1...Jg2 2.Dc2 mat, 2.Df3 mat, 2.Jc5 mat, 1...Sd5 2.D:d5 mat, 2.S:d5 mat, 2.Jc5 mat.

Riešenie úlohy č. 257 (Palkoska): 1.Ve2 V:f4 hrozí 2.V:e7+ J:e7 3.d7 mat, 1...Sh4! (Sb4+) 2.Db4 J:b4 3.d7 mat, 2...Jf6 3.V:e7 mat, 1...D:e2 2.d7+ Ke7 3.d6 mat, 1...De6 2.d7+ Ke7 3.d6 mat, 2.Ve6+ atď. (Duál.)

Stav riešiteľskej súťaže po 9. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 61, Josef Rada, Mladá Boleslav, 59 (aj duál č. 257), Krištof Bolgár, Bratislava, 58, Filip Kögel, Lechovice, 58, Jozef Šintál, Rakovice, 58, Anton Fulla, Ružomberok, 57, Imrich Pribulla, Šariš–Bohdanovce, 53 (vedľ. rieš. č. 256 a vedľ. rieš. a nerieš. č. 257 sú absurdné!), Ing. František Veselý, Trenčín, 50, Ladislav Polaček, Bratislava, 48, Jozef Šajda, P. Uľany, 40, Ľudovít Ugróczky, Bratislava, 39 (dodat. aj nerieš. č. 255), Ján Kučerák, Myjava, 31, atď.

Z referátu o otvorení Odborárskeho šachového turnaja (1. XII. 1949) poľutovaniahodným spôsobom vystala táto veta: Ved. kult.–prop. odd. KOR s. Citovský vyslovil vďaku s. Schmidtovi, predsedovi šachového zboru, ktorý ako priekopník a neustály pracovník odborárskeho šachu pripravil tento turnaj.

O národnom stretnutí Morava – Slovensko referovali sme už v časopise tento týždeň.

Odkazy redakcie: Miloš Sečkár, Trenčín a Anton Fulla, Ružomberok. Pre nedostatok miesta odpovieme listovne. Jozef Fujak, Bratislava. Oznámte nám Vašu presnú adresu, odpovieme listovne. Ján Kročian, Myjava. Vašu úlohu na 2 ťahy uverejníme v takej zostave, že na pole "h4" postavíme bieleho pešiaka, lebo podľa Vašej zostavy by to bol nevyriešiteľný variant.

V turnaji šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja I. kolo prinieslo tieto výsledky: V I. skupine. Pov. financií – Kablo 7:1. Pre víťazov získali body: Dr. Ujtelky, Dr. Boleček, Šoltés, Džavík, Valášek, Dr. Poliak; remizovali: Pavlík – Martin a Gonda – Bučič. – Čs. poisťovňa – Cvernovka 7.5:0.5. Vyhrali: Kozma, Brix, Marton, Leontiev, Záhora, Beneš, Fusko; remizoval: Velický – Pastika. – ÚNV – Štátne lesy 6.5:1.5. Pre ÚNV zaistili víťazstvo: Dr. Lax, Lauda, Kováčik, Pančuška, Dr. Hrabussay, Dr. Schnabel; za Štátne lesy: Dr. Striženec. Remízou sa skončila partia: Pauer – Marko. – Slov. Tatra banka – Holiči I. 4.5:3.5. Zvíťazili: Dr. Pázmán, Harvančík, Masarovič, Mihalčík, resp. Lachota, Weber a Boroš; remizovali: Ivaška – Okoličáni. – SVŠT – Národná poisťovňa 6.5:1.5. Víťazstvo získali SVŠT: Ing. Prístavka, Grodovský, Ondrejka, Fecho, Dušinský, Fekete; pre NP: Hustý. Remizoval: Steis – Košinár. – Železničiari – Slovnaft 6:2. Za víťazov matovali: Tonkovič, Ing. Weeber, Dr. Fišer, Lučanský, Ing. Potoček; pre Slovnaft: Lačok. Remizovali: Ing. Kvasnica – Cich a Fronc – Sedliak. – SNB – Štátna nemocnica 4.5:1.5. Za víťazov boli úspešní: Sedlák, Jakša, Nepšinský, Denke; za ŠN: Dr. Nemec. Remizovali: Hrazdílek – Opalek. – Čs. ústav práce – Matador 6:2. Vyhrali: m. Šefc, Dr. Milan, Delmár, Chvála, Tkáčik; resp. Astaloš. Remizovali: Dr. Lazarovič – Anderle, Terebessy – Dr. Hrankovič. V II. skupine: Tukové závody – Holiči II. 5:3. – Kablo – Vodáreň 8:0. – Dynamit–Nobel – ÚVKSS 5.5:2.5. – Metrans – Kovopriemysel 5.5:2.5. – Slofis – ČKD 7:1. – Jedla – KNV 5.5:2.5. – SOD – Pov. strojárne 8:0.


Vzad <<  >> Vpred