Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(12. 11. 1949)


Úloha č. 256

Ľudovít Lačný, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+12)


Úloha č. 257

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+10)Kontrolná notácia: 256: b. Kd8, Dd1, Vf8, Vh4, Sb3, Sg1, Je5, Jg4 (8), č. Ke4, Dh7, Va5, Vh2, Sa8, Sc1, Jb5, Je1, Pd7, e7, g7, h6 (12), mat 2. ťahom, 257: b. Ka3, Df4, Va8, Vd2, Jd8, Jh7, Pc6, d5, d6 (9), č. Ke8, De7, Vf1, Se1, Ja2, Jg8, Pa7, b3, f5, g7 (10), mat 3. ťahom.

Poštu šachovej rubriky uzavierame vo štvrtok o 12. hodine.

Riešenie úlohy č. 252 (Reiprich): 1.Dh6 hrozí 2.De3 mat, 1...K:f2 2.Dh2 mat, 1...V:f2 2.Da6 mat, 1...S:f2 (Sd2) 2.Dd2 mat.

Riešenie úlohy č. 253 (Linder): 1.Dc7 hrozí 2.Jf4+ Kd4 3.Dc5 mat, 1...Kd4 2.J:f4 3.Dc5 mat, 1...Ke6 2.Ke4 a1 3.Jc5 mat, alebo 3.Jd8 mat. Duál!

Stav riešiteľskej súťaže po 7. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 48 (aj duál v č. 253), Krištof Bolgár, Bratislava, 45 (aj duál), Josef Rada, Mladá Boleslav, 45 (dodat. aj č. 250 a č. 254, vedľ. rieš. + aj duál!), Jozef Šintál, Rakovice, 45 (aj duál), Filip Kögel, Lechovice, 44, Anton Fulla, Ružomberok, 44 (aj duál), Imrich Pribula, Šariš–Bohdanovce, 43 (aj duál), Ing. František Veselý, Trenčín, 37, Ladislav Polaček, Bratislava, 35 (aj duál), Jozef Šajda, P. Uľany, 27 (aj duál), Ján Kučerák, Myjava, 21, Ľudovít Ugróczky, Bratislava, 24 (č. 250 a č. 251), Šimon Kašička, Vrútky, 20 (aj duál), atď.

V týchto dňoch sa skončí XVII. prebor Sovietskeho sväzu, ktorý je nesporne najsilnejším turnajom tohto roku. Okrem 11 majstrov, ktorí sa prebojovali do finále, zúčastnia sa na prebore 9 veľmajstri, z ktorých Boleslavsky, Bronštein, Keres, Kotov a Smyslov sú medzi prvými aj na svetovom rebríčku. Boj je veľmi vyrovnaný. Na čele sú Kotov, Keres a Smyslov, ale hneď za nimi nasledujú Bronštein, Boleslavsky, Geller(!!) a ostatní. Výborne sa drží aj dosiaľ neporazený Flohr a mladí majstri Tajmanov, Furman a Cholmov. Sklamali vm. Lilienthal a Ragozin.


Nasledujúca partia svedčí o dobrej forme vm. Keresa:

Nimzoindická obrana

Biely: V. Mikenas – Čierny: P. Keres

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Dd3 (lepšie je 4.Dc2; ako sa ukáže, dáma stojí na exponovanom mieste). 4...c5! 5.d5 (alebo 5.d:c5 Ja6! a J:e5), 5...0-0 6.Sd2 e:d5 7.c:d5 (o niečo lepšie bolo 7.J:d5, však po 7...J:d5 8.D:d5 Jc6 s nasl. d6 a Se6 má čierny iniciatívu). 7...d6 8.g3 b6 9.Sg2 Sa6! 10.Dc2 Jbd7 11.Jh3 Ve8 12.Jf4 S:c3 13.b:c3? (rozhodujúca chyba! Ale aj 13.S:c3 De7 je výhodné pre čierneho). 13...g5! 14.Jd3 V:e2+!! (pekná obeť kvality), 15.K:e2 Je5 16.Da4 S:d3+ 17.Kd1 b5 18.Da6 Dd7 19.Kc1 b4 20.Da5 a6 a biely sa vzdal, lebo proti hrozbe Je4 so ziskom dámy je bezmocný (21.Db6 – Da4! atď.).


Z turnaja v Trenčianskych Tepliciach

Francúzska obrana

Biely: J. Bolbochan – Čierny: R. Wade

1.d4 e6 2.e4 d5 3.Jd2 Jf6 4.e5 Jfd7 5.Sd3 c5 6.c3 Jc6 7.Je2 Db6 8.Jf3 f6 9.e:f6 J:f6 10.0-0 Sd6 11.d:c5 S:c5 12.Jed4 0-0 13.J:c6 b:c6 14.De2 Dc7 15.h3 e5 16.J:e5 S:h3? 17.g:h3 Vae8 18.Sf4 Je4? 19.D:e4! d:e4 20.Sc4+ a čierny sa vzdal.


Odkazy redakcie: Anton Fulla, Ružomberok. Miesto listu, odpovedáme Vám v rubrike: Vo veci diagramov obráťte sa na firmu: Jozef Kubias, Praha II–68, Spálená 30. Šimon Kašička Vrútky. Vaše úlohy radi vítame.

Šachové správy. 24. novembra t. r. v Odborárskom dome na Odb. nám. č. 3. o 19. hod. sa začína šachové majstrovstvo záv. klubov ROH na r. 1949–50 o pohár KOR. Súťaží sa zúčastnia 8–členné mužstvá záv. klubov. Zápisné za mužstvo je 300 Kčs. Žrebovanie sa koná dňa 21. novembra t. r. o 19. hod. v zasadacej sieni KOR. Leninovo nám. 15/I. Do tohto termínu musia byť odovzdané zoznamy hráčov a musí byť zaplatené zápisné.


Vzad <<  >> Vpred