Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(29. 10. 1949)


Úloha č. 252

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (4+5)


Úloha č. 253

Jozef Linder, Hájniky

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+2)Kontrolná notácia: 252: b. Ke4, Dh2, Vd7, Jf2 (4), č. Ke2, Vf1, Se1, Jg1, Pg4 (5), mat 2. ťahom, 253: b. Kf3, Dh2, Jb7, Jh5 (4), č. Kd5, Pa2 (2), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 248 (Opalek): 1.J:b6 hrozí 2.Df4 mat, 1...J(S)e4 2.Jdc4 mat, 1...Ve4 2.f6 mat, 1...J7d5 2.Sd4 mat, 1...J3d5 2.Jbc4 mat, 1...Vd4 2.S(D):d4 mat.

Riešenie úlohy č. 249 (Miltner): 1.Db8 hrozí 2.Ja6+ Kd4 3.Dh8 mat, 1...Sg7(Sf6) 2.Ja6+ Kd4 3.Db2 mat, 1...Kd4 2.Dh8+ Kc5 3.Jd3 mat. Vedľajšie riešenie: 1.Jd3+ Kd4 2.Db4+ K:d3 3.Se4 mat.

Stav riešiteľskej súťaže po 5. kole: Krištof Bolgár, Bratislava, 34 (aj vedľ. riešenie č. 249), Bedrich Formánek, Petržalka, 34 (aj vedľ. rieš. č. 249), Filip Kögel, Lechovice, 31, Josef Rada, Mladá Boleslav, 31, Jozef Šintál, Rakovice, 31, Imrich Pribulla, Šariš–Bohdanovce, 29, Ladislav Polaček, Bratislava, 24, Ing. František Veselý, Trenčín, 24 (na Db1 nasl. e1D!), Anton Fulla, Ružomberok, 22, Ján Kučerák, Myjava, 19 (dodatočne aj č. 246), Jozef Šajda, P. Uľany, 16, Šimon Kašička, Vrútky, 12 (len č. 246), Jozef Baník, Ružomberok, 11, kpt. Paľo Púčik, Bratislava, 11, Ľudovít Ugrócky, Bratislava, 11, Dezider Šenk, Bratislava, 9, František Drapáč, Ružomberok, 5, Anna Drobná, Praha, 5, Elena Šourková, Brno, 5.

Vyzývame všetkých riešiteľov a autorov úloh, ktorí na doterajších súťažiach vyhrali nejakú cenu, ale túto do dneška nedostali, aby nám svoju adresu čím skôr oznámili.


Hrané na medzinárodnom turnaji v Benátkach, 1949

Grünfeldova obrana

Biely: S. Gligorič – Čierny: L. Szabó

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 4.c:d5 (najstaršie pokračovanie proti Grünfeldovej obrane. Biely má silný pešcový stred – čierny dobrú súhru figúr). 4...J:d5 5.e4 J:c3 6.b:c3 c5 (na 6...Sg7 príde 7.Sa3!). 7.Sc4 Sg7 8.Je2 0-0 9.0-0 (presnejšie je 9.Se3, aby na 9...Dc7 mohol hrať 10.Vc1, napr. 10...Jbd7 11.0-0 Vb8 12.f4! Slabšie by bolo 12.Sf4 pre 12...e5 13.Sg3 b5! Stoltz – Kashdan, Bled 1931). 9...c:d4 10.c:d4 Jc6 11.Se3 Sg4 (dobré je aj 11...Sd7, napr. 12.Vc1 Vc8 13.Dd2 Da5! 14.Db2 Db4 15.Sb3 e6, Tipary – Smyslov, Moskva – Budapešť, 1949). 12.f3 Ja5 13.Vc1 (Smyslov odporúča 13.Sd3 Se6 14.d5! so silným útokom za kvalitu, kým podľa Stahlberga najsilnejšie je 13.S:f7+ V:f7 14.f:g4 Vf1:+ 15.K:f1 Dd7 16.h3, alebo 15...Jc4 16.Sf2 atď.). 13...J:c4 14.V:c4 Sd7 15.Db3 Da5 16.Jc3 b5!? (v partii Bronštein – Kotow, Salstjöbaden 1948 sa stalo pasívne 16...b6 17.Vc1 Vfc8 s rovnou hrou, a Stahlberg v turnajovej knihe 16...Vfc8! pokladá za najsilnejšie, lebo po 17.D:b7? V:c4 18.D:a8+ Vc8 čierny vyhrá). 17.Vc5 Vfc8 18.Jd5 V:c5 19.d:c5 e6 20.c6 Se8 21.Je7+? (solídnejšie bolo 21.Jb4, teraz jazdec sa dostane do nebezpečenstva). 21...Kh8 22.Dc2 Dc7 23.Dc5 h6! (hrozí Kh7 s nasl. Sf8). 24.f4 Kh7 25.f5 Se5! 26.f6 (po 26.f:g6+ f:g6 27.Vf8 Kg7! čierny ľahko odrazí zdanlivý útok bieleho). 26...S:h2+ 27.Kh1 Sd6 28.D:b5 Vb8 29.Dc4 Da5! (čierny energicky využije slabiny kráľovského krídla bieleho). 30.De2 Dc3 (hrozí prípadne De5). 31.De1 De5 32.Dh4 (posledná nádej!). 32...g5 33.Dh3 Vb4! 34.Sg1 D:e4 35.c7 S:c7 36.Vc1 Se5 37.Vc8 Vb1 a biely sa vzdal, lebo proti hrozbe V:g1+ a De1 mat niet rozumnej obrany. (gd)

Šachové správy. Šachový klub Žilina otvára dňa 5. nov. t. r. klubový turnaj. Záujemci, členovia i nečlenovia prihláste sa čím prv, najneskoršie však do 18. hod. 5. nov. t. r. Prihlášky prijíma aj informáciu podá: L. Bednár, Žilina, poštový úrad 2, alebo M. Roman, Žilina, predajňa Vesna. Turnaj sa hrá o ceny ako i o klasifikáciu hráčov.

Odkazy redakcie. Jozef Linder, Hájniky: Prosíme, pošlite opravený diagram č. 234 a nie 222. Alexander Pituk, B. Štiavnica: Ďakujeme za prisľúbené nové úlohy – srdečné pozdravy.


Vzad <<  >> Vpred