Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(22. 10. 1949)


Úloha č. 250

Bedrich Formánek, Petržalka

Autorova prvotina 229, 8.5.1949

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+5)


 

Úloha č. 251

Dr. Emil Palkoska, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (9+11)Kontrolná notácia: 250: b. Kb8, Vf4, Sg5, Sh1, Je5, Jg8, Pf5, g4 (8), č. Kd6, Sb3, Sf6, Pc5, d7 (5), mat 2. ťahom, 251: b. Kc2, Dh6, Sf3, Jd4, Pa3, b4, c5, e5, g2 (9), č. Ka6, Sg8, Jg6, Jh8, Pa7, a4, c4, e7, e6, f5, f4 (11), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 246 (Kögel): 1.Je7 hrozí 2.Jc:d5+ Sd5 3.J:d5 mat, 1...hrozí 2.Je:d5+ Sd5 3.J:d5 mat, 1...hrozí 2.Sd7 hrozí 3.J:c6 mat, 2...S:d7 3.Je:d5 mat, 2...V:e7 3.S:e7 mat, 2...Va6 3.J:a6 mat, 1...hrozí 2.Se8 hrozí 3.J:c6 mat, 2...Sd7 3.Je:d5 mat, 2...Va6 3.J:a6 mat, 1...hrozí 2.Sa8 hrozí 3.Jc6 mat, 2...Sd7 3.Je:d5 mat, 2...Ve7 3.S:e7 mat.

Riešenie úlohy č. 247 (Pachman): 1.f3 hrozí 2.Jf5+ Kh5 3.J:f4 mat, 1...d6 2.S:g3 Kg5 3.S:f4 mat, 1...Sd6 2.J:e3 Vd5 3.J:g4 mat. Bi – valve.

Oprava. Anton Fulla opravuje svoju úlohu č. 244 premiestnením Jd8 na f8 a Sg4 na h3.

Stav riešiteľskej súťaže po 4. kole: Krištof Bolgár, Bratislava, 26, Bedrich Formánek, Petržalka, 26, Filip Kögel, Lechovice, 26, Josef Rada, Ml. Boleslav (dodatočne aj č. 244 + 2 vedľ. rieš. a č. 245), 26, Jozef Šintál, Rakovice, 26, Imrich Pribula, Šariš–Bohdanovce, 24, Anton Fulla, Ružomberok, 22, Ladislav Polaček, Bratislava, 19, Ing. František Veselý, Trenčín 19, Jozef Baník, Ružomberok, 11, Ján Kučerák, Myjava (č. 244 a č. 245), 11, Jozef Šajda, P. Uľany, 11, Ľudovít Ugrócky, Bratislava (dodatočne aj č. 244 a č. 245), 11, Šimon Kašička, Vrútky, 9, kpt. Paľo Púčik, Bratislava, 6, Dezider Šenk, Bratislava, 6, František Drapáč, Ružomberok, 5. – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!


Hrané na medzinárodnom turnaji v Benátkach 1949

Indická hra v útoku

Biely: G. Barcza (Maďarsko) – Čierny: N. Zimmermann (Švajčiarsko).

1.Jf3 d5 2.g3 c6 3.Sg2 Sf5 4.b3 e6 5.Sb2 Jf6 6.0-0 Jbd7 7.c4 h6 (aby po Jh4 si mohol udržať dvojicu strelcov. Častejšie sa hráva 7...Sd6 s nasledujúcim e5, podľa vzoru Réti – Lasker, New York, 1924). 8.Jc3 (Barcza, ktorý je veľkým odborníkom toho systému, odďaľuje postup "d" pešiaka a čaká, kým čierny vyvinie svojho kráľovského strelca). 8...Se7 9.d4! (lebo po 8...Sd6 hrá biely 8.d3!, aby mohol operovať s prípadnou hrozbou e2–e4–e5). 9...0-0 10.Jd2 Db6 (lepšie bolo 10...Da5!). 11.e4 d:e4 12.Jc:e4 J:e4 13.J:e4 Jf6 14.Jd2 Vfd8 15.Dc1 Jd7? (správne pokračovanie bolo 15...c5; napr. 16.d:c5 S:c5 17.S:f6 g:f6 18.Dc3 e5 alebo 18.Jf3 Sf8! a čierny stojí dobre). 16.c5! Dc7 17.Je4 Jf6 18.Jc3! Sd3 19.Ve1 Ve8 (čierny nemá rozumného plánu, 19...Jd5 je zlé pre 20.J:d5 c:d5 21.b4! alebo 20...e:d5? 21.De3 atď.). 20.b4 a5 21.Dd2 Se4 22.b:a5! (najjednoduchšie! Barcza jemným pozičným citom využije slabiny čierneho na dámskom krídle. 22...S:g2 23.K:g2 V:a5 24.Je4 Va6 25.a4 Jd5 26.a5 Vb8 27.Va3! (biely viazal súperove figúry k obrane dámskeho krídla a teraz začína útok proti kráľovi). 27...Dd8 28.Vf3 Sg5 29.Dd3 Se7 30.Sc1 Sg5 31.Jd6! D:a5 (okamžite prehráva! Lepšie bolo 31...Sf6, pravda, po 32.S:h6?! g:h6 33.J:f7 má biely silný útok). 32.V:f7 (s tým čierny zrejme nepočítal!). 32...D:e1 33.Dg6 Sf6 34.S:h6 Je3+ (zúfalý pokus v prehranej pozícii). 35.S:e3 Va1 36.V:f6 a čierny sa vzdal. (gd)


Odkazy redakcie: A. Gosirovský a R. Guldán, Bratislava. Ľutujeme, že Vaše riešenia sú chybné. Sledujte pozorne našu riešiteľskú rubriku. – L. Linder, Hájniky: Pre uverejnenie žiadame Váš "konečný" diagram úlohy č. 222. – A. Fulla, Ružomberok. Riešiteľský materiál za II. štvrťrok 1949 – apríl – jún – z vlny predošlého vedúceho šachovej rubriky sa stratil. – J. Šajda, P. Uľany: Žiaľ, tentoraz sa nepodarili! (č. 246 a č. 247). Ale "dobré pokračovanie" určite čakáme! – Riešenie môžete poslať aj neskoršie.


Vzad <<  >> Vpred