Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

( 8. 10. 1949)


Vyzývame všetkých riešiteľov a autorov úloh, ktorí na doterajších súťažiach vyhrali nejakú cenu, ale túto do dneška nedostali, aby nám svoju adresu čím skôr oznámili.Úloha č. 246

Filip Kögel, Lechovice

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+11)


Úloha č. 247

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (8+9)Kontrolná notácia: 246: b. Kd4, Sc6, Sg5, Jc7, Jg6, Pa2 (6), č. Kb4, Va8, Ve8, Se6, Jb1, Jf8, Pa3, a4, a5, d5, e4 (11), mat 3. ťahom, 247: b. Kh8, Sh4, Jg2, Jg7, Pd4, d5, f2, h5 (8), č. Kh6, Va5, Sc5, Sc8, Pd7, e3, f6, f7, g3 (9), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 242 (Ellerman): 1.Vc5–c2 (hrozí 2.Da7 mat) ...Dd3 2.Jf6 mat, 1...D:c2+ (Df5, D:e5, D:c2+, D:e4) 2.Jc3, mat, 1...D:d5+ 2.D:d5 mat, 1...Jb5 (J:c4) 2.V:c4 mat, 1... tempo 2.Da7 mat.

Riešenie úlohy č. 243 (Halumbirek): 1.Dh8!! (hrozí D:S 3.Dd5 mat) ...Sb8 2.Da1, Sa7 3.Dd1, d4 (3...Se3 4.Df3 mat). 4.K:f2 mat, 2...Sg3 3.Ke2+ f1D+, (Kg2). 4.Df1 mat, 2...Se5 3.Dd1, d4 4.K:f2 mat. 1...Sb7 2.Dg7 Sg3 (Sg5) 3.D:b7, a5 4.D:a5 mat, 1...Sc6 2.Dc3, Se3 3.D:c6, tempo 4.Dd5 mat.

Správne vyriešenie zaslali: Krištof Bolgár, Bratislava, Bedrich Formánek, Petržalka, Anton Fulla, Ružomberok, Filip Kögel, Lechovice (chýba variant "Sb8" u č. 243!), Ladislav Polaček, Bratislava, Imrich Pribulla, Š. Bohdanovce, Josef Rada, Mladá Boleslav (dodatočne aj č. 240 a č. 241), Jozef Šalda, P. Uľany, Jozef Šintál, Rakovice, Ing. František Veselý, Trenčín (dodatočne aj č. 240, ale chýba č. 241!) a Šimon Kašička, Vrútky (chýba variant "Sb8" u č. 243!). – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!


Výsledok XI. riešiteľskej súťaže "Práce" za I. štvrťrok 1949

(Vedúci rubriky: Dr. E. Büchler)

Naša XI. – štvrťročná – riešiteľská súťaž, ktorej predmetom bolo vyriešenie úloh, uverejnených v našej šachovej rubrike v I. štvrťroku 1949 (od č. 193 do č. 217), a na ktorej zúčastnilo sa 36 riešiteľov, skončila sa s týmto výsledkom:

1. cenu vyhral: Josef Rada, Mladá Boleslav, 83 bodmi.

2. cenu vyhral: František Ungváry, Bratislava, 76 bodmi.

3. cenu vyhral: Krištof Bolgár, Bratislava, 75 bodmi.

Nasledovali: F. Veselý, Trenčín, 71, A. Fulla, Ružomberok, 70, T. Š., Sereď, 67, J. Baník, Ružomberok, 66, A. Ančin, Komárno, 65, L. Tarkay, Zlaté Moravce, 65, J. Linder, Hájniky, 64, A. Preisler, Sereď, 62, G. Reiprich, Kremnica, 61, Á. Petrášek, Nitra, 60, Š. Žikavský, Skýcov, 57, B. Formánek, Petržalka, 55, J. Bován, Humenné, 54, J. Mušuka, Humenné, 49, B. Majkel, Bratislava, 44, V. Čanády, Sučany, 40, V. Jerz, Bratislava, 37, J. Gaján, Levoča, 36, A. Heinrich, Jasov, 34, D. Rokošinyi, Lipt. Sv. Mikuláš, 32, A. Staurovský, Michalovce, 30, M. Viskok, Handlová, 28, A. Kauer, Pajštún, 27, J. Slívka, Vigľaš, 19, F. Heinrich, Svit, 11, J. Benninghaus, Kollárovo, 10, F. Kögel, Lechovice, 10, J. Graždiel, Liptovský Sv. Mikuláš, 9, J. Šintál, Rakovice, 7, Dr. J. Belička, Svit, 5, F. Prášil, Kopráš, 5, S. Kašička, Vrútky a J. Trakovický, Nitra, 2.


Odkazy redakcie. – Viacerým. Práve zostavujeme listinu oneskorených cien a kníh. J. Šajda, P. Uľany. Vyriešenie môžete poslať aj na korešpondenčnom lístku. Varianty musia byť podmienečne vyznačené. Viacerým. Ďakujeme za dôveru, ktorú sa pousilujeme zaslúžiť si. Dr. E. Palkoska, Praha a J. Rada, MI. Boleslav. Odpoveď pošleme listovne. Srdečné pozdravy! Viacerým. Podarilo sa nám zostaviť výsledok riešiteľskej súťaže "Práce" za I. štvrťrok 1949, ktorý už v tomto čísle uverejňujeme. B. Formánek, Petržalka. Hry č. 240 atď. zúčastnia sa určite na novej súťaži. Vaše úlohy nasvedčujú o nadaní, uverejníme niekoľko z nich. Permanentnú súťaž sme zastavili. V. Miltner, Praha. Ďakujeme, samozrejme uverejníme!


Vzad <<  >> Vpred