Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

( 1. 10. 1949)


Vyzývame všetkých riešiteľov a autorov úloh, ktorí na doterajších súťažiach vyhrali nejakú cenu, ale túto do dneška nedostali, aby nám svoju adresu čím skôr oznámili. 

Úloha č. 244

Anton Fulla, Ružomberok

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+14)


Úloha č. 245

Miloš Sečkár, Trenčín

Originál pre Prácu

Venovaný pamiatke R. Rétiho

Mat 3. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: 244: b. Ka8, Db8, Vg3, Sd5, Sh6, Ja6, Jd8, Pb2, c2, d3 (10), č. Kd4, Dh1, Ve1, Vh5, Sc1, Sg4, Jf3, Jg1, Pa7, e2, e3, h2, h3, h4 (14), mat 2. ťahom, 245: b. Kh7, De8, Ve2, Sg3, Pc2, d6, g2, h2 (8), č. Kd1, Db1, Sa1, Ja2, Pb2, c3, f5, h4 (8), mat 3. ťahom.

Naše riešiteľské súťaže. Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie, s označením "Šach". Mená riešiteľov uverejníme. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh šachové knihy.

Úlohový turnaj "Práce". Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v našej šachovej rubrike od 1. októbra 1949 do 31. marca 1950 – odmeníme cenami po 300.– Kčs a 200.– Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami.

Riešenie úlohy č. 240 (Barthelemy): 1.Ve8–a8 (hrozí 2.Jf6–e8 mat) Vb4 2.Db8! mat.

Riešenie úlohy č. 241 (Weinheimer): 1.Ja6–c7 Kb4 2.De3 atď., 1...Ka2 2.Jb5 atď.

Správne vyriešenie zaslali len: Krištof Bolgár, Bratislava, Anton Fulla, Ružomberok, Filip Kögel, Lechovice, Jozef Šintál, Rakovice, Jozef Baník, Ružomberok, Bedrich Formánek, Petržalka, Imrich Pribulla, Š. Bohdanovce, Frant. Drapáš, Ružomberok. Ostatné vyriešenia boli chybné!


Z turnaja v Trenčianskych Tepliciach

Dámsky gambit

Biely: L. Szabó (Maďarsko) – Čierny: Prins (Holandsko)

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.Sg5 c5 (zaujímavá obrana o ktorej teória nepovedala dosiaľ posledné slovo) 5.Jf3 (najsolídnejšie. Po 5.c:d5 môže čierny hrať buď odvážne 5...Db6, alebo skromne 5...c:d4! napr. 6.Dd4 Se7 7.Jf3 e:d5 8.e3 Jc6 9.Da4 0-0 10.Vd1 Se6 s dobrou hrou: Richter – Pachman III. kolo; alebo 7.e4 Jc6 3.Sb5 0-0! 9.Sc6 b:c6 10.d6! Dd6 s vyrovnaním; Stahlberg – Kottnauer, VII. kolo) 5...c:d4 6.J:d4 Jbd7 7.c:d5 e:d5 8.Vc1! (o prevahe bieleho už nemôže byť pochyby, hrozí 9.Jcb5, a na 8...a6 príde 9.Da4! s tou istou hrozbou) 8...Sb4 9.a3 S:c3+ 10.V:c3 h6? (nie je nám jasné, prečo nehral Prins 10...0-0!) 11.Ve3+ Kf8 12.Sf4 Jc5 13.f3 Db6 14.Vc3 Je6 15.Se5! (Biely vedie celú partiu veľmi energicky a vôbec nepustí svojho súpera k slovu. Samozrejme pešiak b2 je aj teraz ako po nasledujúcich ťahoch nepriamo krytý), 15...Jd7 16.J:e6+ f:e6 17.Sd4 Dd6 18.f4! (a to je vlastne pointou celej výstavby bieleho, natrvalo zamedzil oslobodzujúci ťah e6–e5) 18...b6 19.Dc2 Sa6 20.Dg6 De7 21.Vc7! (s hrozbou 22.Sg7) 21...Vg8 22.e3 S:f1 23.V:f1 De8 (ináč je proti ťahom 24.Se5 a f5 bezmocný) 24.f5! Ke7 (alebo 24...Dg6 25.f:g6 Ke8 26.Vf7 a vyhrá) 25.D:e6+ Kd8 26.V:d7+ a čierny sa vzdal. (gd)


Sicílska obrana

Biely: N. Rossolimo (Francúzsko) – Čierny: P. Ojanen (Fínsko)

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 c:d4 4.J:d4 Jf6 5.Jc3 d6 6.Se2 e6 7.0-0 Se7 8.Se3 a6 9.f4 Dc7 10.De1 Sd7 (zlé by bolo 10...Jd4 11.Sd4 e5 pre 12.f:e5 d:e5 13.Dg3! Boleslavský – Böök, Salstjöbaden 1948) 11.Dg3 0-0 12.Vae1! (silnejšie, ako obvyklé 12.Vad1) 12...Kh8 (lepšie by bolo 12...Vfd3!) 13.Kh1 b5 14.a3 Vab8 15.J:c6! S:c6 16.Sd4 (teraz čierny nemôže zabrániť silný postup e4–e5) 16...b4 17.e5 Vg8? po 17...Je8 príde tiež mohutný ťah ako v partii, ale správne by bolo 17...d:e5! napr. 18.f:e5 Je4! alebo 18.Se5 Sd6 (18.Sd3! b:c3 19.Dh3 Je4) okamžite prehrá! Ale aj po 19...g6 20.e:f6 Sf8 stojí čierny biedne (20.V:e4! S:e4 21.S:e4 a čierny sa vzdal. (gd)


Vzad <<  >> Vpred