Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(15. 10. 1949)


Našim čitateľom s radosťou oznamujeme, že sa nám podarilo odstrániť všetky tohoročné omeškania. Minulý týždeň uverejnili sme oneskorené a od mnohých čitateľov požadované výsledky riešiteľskej súťaže za I. štvrťrok 1949. Výsledky II. riešiteľskej súťaže – bez našej viny – sa stratili. Aby autori, ktorí poslali svoje práce pre II. súťaž, konanú v apríli až júni, neboli poškodení, rozhodli sme sa tieto úlohy z času na čas opakovať a takto môžu sa zúčastniť aj terajšej súťaže.Úloha č. 248

Cyril Opalek, Bratislava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+14)


Úloha č. 249

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+9)Kontrolná notácia: 248: b. Kh4, Db4, Vg5, Vh6, Sf2, Jd2, Jd5, Pf5, g3 (9), č. Ke5, Dc8, Vd8, Ve2, Sa1, Sb1, Jc3, Jc7, Pb6, b7, e6, f3, f7, g4 (14), mat 2. ťahom, 249: b. Ka7, Db7, Sd5, Jc7, Jf4 (5), č. Kc5, Sa1, Sh3, Ja8, Pa4, d6, d7, e2, e3 (9), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 244 (Fulla): 1.Sc6 (hrozí 2.Df4 mat), 1...Je5 2.D:a7 mat, 1...Jd2 2.S:c3 mat, 1...Jg5 2.Sg7 mat, 1...Vf5 2.Je6 mat, 1...Ve5 2.Db4 mat, 1...S:b2 2.D:b2 mat, 1...Sf5 2.Dd6 mat. – Vedľajšie riešenia I. 1.Df4+ a 2.c4 mat. II. 1.V:g4+ a 2.c4 mat. Oprava.

Riešenie úlohy č. 245 (Sečkár): 1.Dh5 (hrozí 2.Vf2+ a 3.Sf4 mat, (3.De2 mat), 1...h:g3 2.Df3! a 3.Df1 mat, 1...Kc1 2.D:f5 a 3.Df1 mat, (3.Dc2 mat), 1...Dc1 2.Vf2+ a 3.De2 mat, 1...D:c2 2.Ve1+ a 3.De2 mat, 1...Jc1 2.Ve1+ a 3.Dd1 mat, 1...Jb4 2.Vf2+ Kc1 3.Sf4 mat, 2...Ke1 3.De2 mat, 1...f4 2.Dd5+ Ke2 3.Dd3 mat, 2...Kc1 3.Sf4 mat.

Správne vyriešenie zaslali: Jozef Baník, Ružomberok (dodatočne č. 242 a č. 243, chýba variant "Sb8" a riešenie č. 244 a č. 245), Krištof Bolgár, Bratislava (u č. 244 2 vedľ. rieš.), Bedrich Formánek, Petržalka (aj 2 vedľ. rieš.), Anton Fulla, Ružomberok, Šimon Kašička, Vrútky (u č. 244 len vedľ. rieš.), Filip Kögel, Lechovice (aj 2 vedľ. rieš.), Ján Kučerák, Myjava (dodatočne č. 242 a č. 243, chýba variant "Sb8" a rieš. č. 244 a č. 245), Ladislav Polaček, Bratislava (aj 1 vedľ. rieš.), Imrich Pribulla, Š. Bohdanovce (aj 1 vedľ. rieš.), Jozef Šajda, P. Uľany, Jozef Šintál, Rakovice (aj 2 vedľ. rieš.), Ing. František Veselý, Trenčín. – Ostatné vyriešenia boli chybné alebo neúplné!


Hrané vo finále odborárskych mužstiev v Bystričke, 1949

Volžský gambit

Biely: Jelínek (Čs. poisťovňa, Praha) – Čierny: J. Kozma (Čs. poisťovňa, Bratislava)

1.d4 Jf6 2.Jf3 c5 3.d5 d6 4.c4 b5 5.c:b5 a6 6.b:a6 S:a6 (tým vznikla základná pozícia volžského gambitu. Strategickým cieľom čierneho je vyvíjať tlak na dámskom krídle, využívajúc voľné "a" a "b" linky. Dobrým znalcom toho otvorenia je náš m. Potúček, a na turnaji v Trenčianskych Tepliciach m. Šefc s volžským gambitom pekne porazil anglického preborníka Golombeka). 7.Jc3 g6 8.g3 Sg7 9.Sg2 0-0 10.0-0 Jbd7 11.Ve1 Jb6 12.e4 (prvá nepresnosť, lebo oslabuje bod "d3". Lepšie bolo ťahom 12.Vb1 pripraviť prípadný postup bielych pešiakov, pravda, aj vtedy môže čierny s dobrou súhrou, svojich figúr svoj tlak udržať; napr. 12.Vb1 Jfd7 13.Sf4 Jc4 14.Dc1 Ve8! 15.Sh6 Sh8 16.Df4 Da5 17.Jg5 Je5!; partia Šajtar – Potúček, Bratislava, 1948). 12...Jfd7! (aj čierny strelec sa zaťahuje do boja) 13.Sf4 Jc4 14.Dc2 (lepšie bolo 14.Dc1 s nasledujúcim Vb1). 14...Da5! (so silnou hrozbou 15...J:b2!). 15.Sd2 Vfb8! 16.Vab1 Jde5 17.J:e5 J:e5 18.Ve3 (biely vôbec nemá rozumného vývinu). 18...Jc4 19.Vee1? (nevidí súperovu hrozbu, ale aj po pomerne lepšom 19.Vf3, veža sa dostane mimo hry). 19...J:d2 20.D:d2 V:b2! 21.D:b2 S:c3 22.Dc1 ako sa ľahko presvedčíme, posledné ťahy bieleho sú vynútené). 22...S:e1 23.D:e1 D:e1+ 24.V:e1 Sc4 (s tým je partia rozhodnutá. Biely ešte skúsil). 25.Vc1 S:a2 26.Va1 (ale po) 26...S:d5! sa vzdal. (gd)

Odkazy redakcie. Vl. Pachman, Praha a Ing. C. V. Jerz, Petržalka. Odpoveď pošleme listovne, srdečné pozdravy! A. Fulla, Ružomberok. Mýlite sa, nestratili ste ani jeden bod!


Vzad <<  >> Vpred