Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(17. 9. 1949)


Počínajúc dnešným číslom, teda šachovou úlohou č. 240, otvárame opäť novú štvrťročnú sériu šachových problémov. (Z technických príčin boli sme nútení predchádzajúce výsledky anulovať.) Chceme sa vynasnažiť, aby sme v našej šachovej rubrike priniesli ozaj pekné, napínavé a tie najrôznejšie kompozície šachovej hry. (Súčasne uvádzame dva klasické príklady!) Okrem moderných diel chceme si všimnúť "nesmrteľných" problémov starších majstrov. Za jednu z najdôležitejších úloh považujeme všímať si vedľa už známych "veličín" aj mladých nádejných československých problémistov. Prosíme preto všetkých, a to tak začiatočníkov, ako aj osvedčených starších spolupracovníkov, aby nám zasielali svoje práce, z ktorých najlepšie uverejníme. Krúžok nadšených riešiteľov prosíme, aby sa zúčastnili aj naďalej v čo najväčšom počte na riešení nových šachových úloh.Úloha č. 240

Edmond Barthélemy

I. cena

Cercle de Lutèce 1931

Mat 2. ťahom (12+9)


Úloha č. 241

Rudolf Weinheimer

I. cena

Die Schwalbe 1925

Mat 3. ťahom (4+1)Kontrolná notácia: 240: b. Kg5, Dh8, Vd1, Ve8, Sb5, Sh2, Jf4, Jf6, Pb6, f5, g4, g6 (12), č. Ke5, Da3, Ve4, Sa2, Jh1, Pa4, d5, e3, e7 (9), mat 2. ťahom, 241: b. Kf2, Dc1, Ja6, Jb6 (4), č. Kb3 (1), mat 3. ťahom.

Podrobný referát o turnaji v Trenčianskych Tepliciach podáme v našej nasledujúcej rubrike, zatiaľ predvedieme dve pekné ukážky slovenských majstrov.


Poloslovenská obrana

Biely: Dr. M. Ujtelky (Bratislava) – Čierny: Dr. J. Szily (Budapešť)

1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.c4 e6.4.Jc3 c6 5.e3 Jbd7 6.Sd3 Se7 7.0-0 0-0 8.b3 b6 9.Sb2 Sb7 10.De2 Dc7 11.Vac1 Vad8 12.Vfd1 Db8 13.Je5 J:e5 (dôslednejšie bolo 12...Da8 a d:c4), 14.d:e5 Jd7 15.c:d5 c:d5 16.f4 (až sem je hra totožná s partiou Smyslov – Dr. Szily zo zápasu Moskva – Budapešť 1949. Vtedy hral Dr. Szily 16...f6? ale po 17.Jb5! f:e5 18.f:e5 Sc5 19.b4! Sb4 20.Dg4 rýchle prehral. Nasledujúcim ťahom chcel zlepšiť obranu čierneho, ale ako sa ukázalo, nutné bolo ťahmi 16...Vfe8 a 17.Jf8 kryť slabé kráľovské krídlo) 16...Jc5 17.Sb1 f5?. (Rozhodujúca chyba, no už ťažko nájsť rozumné pokračovanie. Horšie by bolo aj 17...Je4 pre 18.Je4 d:e4 19.f5 s mohutným útokom) 18.e:f6e.p. S:f6 19.Dh5 h6. (Po 19...g6 môže biely pravdepodobne aj strelca obetovať, však istejšie je 20.Dg4 s postupom pešiaka "h") 20.Dg6 d4 21.Ja4! J:a4 (vynútené, 21...d:e3 22.Dh7+ Kf7 23.g:f6 a vyhraje) 22.b:a4 Dd6 23.V:d4! (rozhodujúci úder!) 23...S:d4 24.Dh7+ Kf7 25.S:d4 Vg8 26.Sg6+ a čierny sa vzdal, (lebo 28...Ke7 29.Sg7 vedie k matu a po 28...Kf8 je ešte krajší záver: 29.Sg7+! V:g7 20.Dh8+ Vg8 31.Df6 mat.) (G. D.)


Dámsky gambit

Biely: E. Richter (Praha) – Čierny: J. Šefc (Bratislava)

1.Jf3 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.d4 Se7 5.e3 0-0 6.a3 (aby vybočil z teoretických variant, častejšie sa hráva 6.Sd3 b6 7.0-0 Sb7 s nasledujúcim c5), 6...b6 7.c:d5 e:d5 8.Dc2 Sb7 9.b4 c5! 10.b:c5 b:c5 11.Vb1 c:d4 12.J:d4 Dc8 13.a4. (Prvá nepresnosť. Malo sa stať 13.Sd3), 13...Jc6 14.Jcb5 a6 15.J:c6 D:c6 16.Jd4 D:c2 17.J:c2 Sc6 18.Va1? (To je už vážna chyba, nutné bolo 18.a5), 18...Vfc8. (Už hrozí 19...Sa4, čierny má na dámskom krídle citeľný tlak.) 19.Sd3 Je4 20.S:e4 d:e4 21.Sd2 (27.a5 už nestačí pre Sb5 a na 21.Jd4 rozhoduje tiež ťah v texte), 21...S:a4 22.V:a4 V:c2 23.V:e4 Sf6 (vzniklá koncovka je pre bieleho beznádejná, čierny má nielen voľného pešiaka, ale aj aktívnejšie figúry), 24.Kd1 Va2 25.Vc4 a5 26.Vc2 V:c2 27.K:c2 a4 28.e4 (už je jedno, čo biely hrá, 28.Sc3 nejde pre Vc8 a na iné ťahy tiež rozhoduje postup pešiaka "a"), 28...a3 29.e5 S:e5 a biely sa vzdal. (G. D.)


Vzad <<  >> Vpred