Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Dr. Eugen Büchler

(20. 8. 1949)


Rozsudok vo IV. medzinárodnom úlohovom turnaji časopisu "Práca" za II. polrok 1948

(Pokračovanie)František Richter, Želeč u Tábora

2. pochvalná zmienka

(153, Práca, 1. VIII. 1948)

Mat 3. ťahom (7+6), 1.Ka3


Mária Zobelová, Nitra–Zobor

3. pochvalná zmienka

(185, Práca, 5. XII. 1948)

Mat 3. ťahom (8+9), 1.Sg5Kontrolná notácia: b. Ka2, Dh5, Ve1, Jb3, Jb4, Pd2, e5 (7), č. Ke4, De2, Vf2, Sg1, Pf4, g2 (6), mat 3. ťahom, b. Kf8, Db5, Se3, Sh7, Jd4, Jf5, Pd5, h3 (8), č. Ke4, Vh2, Sb8, Jb3, Pa4, d6, f2, f3, g3 (9), mat 3. ťahom.

2. pochvalná zmienka: František Richter (Želec u Tábora), č. 153. Jemný úvodník bielym kráľom, pripravujúci mat pešiakom, takto rozviazaným. Z postavenia ide 1.Dg6+ Kf3 2.Jd4 mat, ale na 1...K:e5 už nejde 2.d4 a k pripraveniu tohto matu slúži úvodník 1.Ka3 s hrozbou 2.Dg6+ Kf3 3.Jd4 mat, resp. 2...K:e5 a 3.d4 mat. Na obranu 1...Vf1 nasleduje 2.V:e2+ Se3 3.d3 mat a na 1...f3 vyjde 2.Dg5! atď.

3. pochvalná zmienka: Mária Zobelová (Nitra–Zobor), č. 185. Dosť ťažký problém so zvodnosťami: 1.Jc2? hrozí 2.Jh6+ atď. a na 1...Jc5 by vyšlo 2.Je7+ a tiež na 1...K:e5 2.De8+ atď. Táto, ako i ďalšia zvodnosť 1.Jc2? s pokračovaním 2.Sg5 má jediné vyvrátenie: 1...Jd4! Preto: 1.Sg5 V:h3 (hrozí) 2.Jc6! V:h7 3.J:g3 mat (model). Na 1...Jc5 2.Je3+! K:d4 ďalší model: 3.Db2 mat. Tretí model vo variante 1...J:d4 2.J:d6+ (Ke5 3.Jc4) a štvrtý model v obrannej hre 1...Ja5! 2.Jf3! atď. Doplnok: 1...f1D 2.Jc6! atď.

Sovietska šachová delegácia v Prahe. Do Prahy pricestovala sovietska šachová delegácia, ktorá sa zúčastnila na XX. kongrese Medzinárodnej šachovej federácie (FIDE) v Paríži. Členmi delegácie sú majster sveta Michal Botvinnik, podpredseda výboru pre telesnú výchovu a šport Dimitrij Postnikov a veľmajster Viačeslav Ragozin, podpredseda FIDE. Sovietskych hostí privítal na ruzynskom letišti zástupca Ministerstva informácií a osvety majster Opočenský, ktorý odovzdal veľmajstrovi Botvinnikovi v mene čs. šachistov kyticu ruží. Za Slovanský výbor privítal hostí posl. Vodička. Vzácnu návštevu pozdravili aj zástupcovia Zväzu čs. sovietskeho priateľstva a Ústrednej jednoty čs. šachistov. Popoludní usporiadalo Ministerstvo informácii a osvety na Barrandove posiedku čs. šachových majstrov a organizačných pracovníkov s členmi sovietskej delegácie. Na porade prerokovali všetky styčné pracovné body, najmä vzájomnú výmenu literatúry, spoločný postup v medzinárodných otázkach a tiež dohodli, že budúci zápas Moskva – Praha zohrajú v januári budúceho roku v Moskve. Nastúpia k nemu 9–členné mužstvá oboch miest a bude sa hrať scheveningským spôsobom, tak, ako v prvom zápase v r. 1945. Druhú polovicu stretnutia zohrajú vo februári v Prahe. Sovietski hostia prezreli si Prahu a boli nadšení najmä krásou pražského Hradu a starobylou architektúrou mesta. Podpredseda výboru pre telesnú výchovu Postnikov sľúbil, že sa pousiluje dosiahnuť toho, aby na turnaj do Trenčianskych Teplíc vyslali dvoch ďalších sovietskych majstrov. Večer bola sovietska delegácia hosťom Ústrednej jednoty čs. šachistov na spoločnej večeri v hoteli Splendid.

Štvrťfinálové súťaže k XVIII. majstrovstvu SSSR. Ešte sa neskončil boj o titul majstra SSSR na rok 1949 a už začali polofinálove turnaje k majstrovstvám SSSR na rok 1950. Tri z týchto súťaží hrajú v Moskve, Leningrade a v Archangelsku. Ďalšie štyri sa začnú v septembri v Charkove, Lvove, Rostove na Done a Uljanovsku. V leningradskom štvrťfinále zúčastní sa 16 šachistov z Moskvy, Leningradu, Kijeva a iných miest. Účastníci všetkých turnajov sú kandidátmi majstrovského titulu alebo majstrami republík Sovietskeho zväzu.


Vzad <<  >> Vpred