Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(24. 9. 1949)


Úloha č. 242

Arnoldo Ellerman, Argentína

I. cena

"Dnia Polskiego"

Mat 2. ťahom (10+9)


Úloha č. 243

Josef Halumbirek

I. cena

"Sackmann – Memoriál"

Mat 4. ťahom (2+8)Kontrolná notácia: 242: b. Kc6, Dd7, Vc5, Vh5, Sf1, Sh8, Jd5, Pb2, e5, e6 (10), č. Kd4, De4, Sb1, Se3, Ja3, Pd2, f3, f4, g6 (9), mat 2. ťahom, 243: b. Kf1, Db2 (2), č. Kh1, Sa8, Sf4, Pa6, b5, d5, f2, h2 (8), mat 4. ťahom.

Naše riešiteľské súťaže. Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania č. 4c), s označením "Šach". Mená riešiteľov uverejníme. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh, v našej šachovej rubrike do 31. decembra 1949 uverejnených, šachové knihy. Za správne a úplné rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body, za trojťažku 3 body, atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie.

Úlohový turnaj "Práce". Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v II. polroku 1949 v našej šachovej rubrike, od 1. októbra – odmeníme cenami po 300 Kčs a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami.

Veľký medzinárodný šachový turnaj v Trenčianskych Tepliciach po trojtýždňovom tvrdom boji sa skončil. Hneď na začiatku sa ujal vedenia maďarský veľmajster Szabó, kým ho náš Pachman nepredbehol. Ale predposledné kolo bolo osudné pre obidvoch vedúcich, Pachman prehral s Rossolimom, kým Szabó podľahol Richterovi. Napriek tomu víťaz turnaja až do posledného kola nebol ešte istý. Stahlberg hral nerozhodne so Szilým, Szabó porazil Šefca a tak Pachmanovi stačila remíza s Golombekom, aby dosiahol 1.–2. miesto. On však hral túto partiu násilne na výhru, obetoval figúru a nakoniec prehral. Tak sa stal víťazom švédsky veľmajster Stahlberg, ktorý solídne, ale pevne uplatnil svoje bohaté skúsenosti a turnajovú rutinu. O druhú a tretiu cenu delili sa Pachman so Szabóm. Pachman hral celý turnaj vo veľkej forme, ale v posledných kolách nevydržal s nervami. Za favorita turnaja sa považoval Szabó, ktorý hrá veľmi podnikavý, až priveľa odvážny šach; vlastne jeho krajan Dr. Szilý ho pripravil o prvé miesto. Štvrtý a piaty boli argentínsky majster Bolbochan a zástupca Francúzska Rossolimo. Prvý je tvrdý hráč, veľmi ťažko ho poraziť, – ináč sa stal remízovým kráľom turnaja. Pravým opakom bol Rossolimo, ktorý hral každú partiu na život a na smrť, ale pritom veľmi originálne. Svojou hráčskou kvalitou patril ešte vyššie. Foltys dobre začal, ale prehra s Richterom ho zrejme deprimovala. Výborne bojovali O'Kelley a Prins, ktorý zvlášť v divých zápletkách je doma. Preborník republiky Richter nezačal turnaj šťastlivo, potom sa však vzchopil a krásne finišoval, taktiež Kottnauer, jediný, ktorý porazil víťaza turnaja. Od Dr. Szilyho sme čakali viac, zvlášť po jeho peknom štarte. Golombek v niektorých partiách podal veľmi dobrý výkon. Príjemne prekvapil najmladší účastník Šefc. Hral zdravý, podnikavý šach, rozhodne je veľkou nádejou slovenského šachu! Dr. Ujtelky čiastočne sklamal svojich prívržencov, no v tak silno obsadenom turnaji nemožno vlastne hovoriť o neúspechu. Roháčkovi chýba k lepšiemu výsledku fyzická kondícia. Erdélyi je rutinovaný borca, no nateraz mu to nešlo. Ojanen potrebuje ešte skúsenosti. Večne veselý Dr. Paoli je nebezpečný útočník, ale neovláda svoju fantáziu. Platt pokazil viac vyhraných pozícií. Wade je tiež dobrý hráč, avšak musí pochopiť, že nemôže byť v každej hre kombinačné riešenie. Turnaj mal hladký priebeh, usporiadanie bolo vzorné – vďaka veľkej práci m. Opočenského a D. J. Schmidta – až na to, že chýbalo slávnostné rozdelenie cien a obvyklý banket. Turnaj vzbudil veľký ohlas za hranicami, škoda, že práve naša denná tlač nevenovala takú pozornosť turnaju, akú očakávala československá šachová verejnosť. Dúfame, že v budúcnosti aj v tomto smere budeme spokojní.


Vzad <<  >> Vpred