Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

( 5. 11. 1949)


Úloha č. 254

Alexander Pituk, Banská Štiavnica

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+10)


Úloha č. 255

Vladimír Pachman, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (6+10)Kontrolná notácia: 254: b. Ke1, Dd2, Vg4, Se6, Ja4, Jd3, Pc4, e3, f2 (9), č. Ke4, Jd1, Jg6, Pb6, c5, c6, e2, e7, f3, f4 (10), mat 2. ťahom, 255: b. Ka4, Ve3, Sb1, Sc3, Pd2, f2 (6), č. Kd1, Vg8, Se8, Sf8, Pc4, c5, c6, e7, f3, h6 (10), mat 3. ťahom.

Poštu šachovej rubriky uzavierame vo štvrtok o 12. hod.

Úlohový turnaj "Práce". Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie pôvodné dvojťažky, uverejnené v našej šachovej rubrike od 1. októbra 1949 do 31. marca 1950 – odmeníme cenami po 300.– Kčs a 200.– Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami.

Riešenie úlohy č. 250 (Formánek): 1.Vc4 (hrozí 2.Jf7 mat) 1...S:c4 2.J:c4 mat, 1...K:e5 2.Sf4 mat, 1...S:e5 2.Se7 mat.

Riešenie úlohy č. 251 (Palkoska): 1.g3 (hrozí 2.Dh1 a 3.Sb7 mat) 1...f4:g3 2.Dd2 J:e5 (alebo a3) 3.b5 mat, 1...Sf7 2.Dh1 J:e5, 2.Sb7 mat, 1...Jf7 2.J:e6 tempo 3.Jc7 mat, 1...J:e5 2.Df8 tempo 3.Dc8 mat, 1...f:g3 2.Dd2 c3 3.Dd3 mat. – Vedľajšie riešenie: 1.Sc6!

Stav riešiteľskej súťaže po 6. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 42 (aj vedľ. rieš. č. 251), Krištof Bolgár, Bratislava, 39, Filip Kögel, Lechovice, 39, Jozef Šintál, Rakovice, 39 (aj vedľ. rieš. č. 251), Anton Fulla, Ružomberok, 38 (dodat. aj č. 248 a č. 249 + vedľ. rieš., + vedľ. rieš. č. 251), Imrich Pribulla, Šariš–Bohdanovce, 37 (u č. 251: hl. rieš. g3 a vedľ. rieš. Sc6), Ing. František Veselý, Trenčín, 32 (aj vedľ. rieš. č. 251), Josef Rada, Mladá Boleslav, 31, Ladislav Polaček, Bratislava, 29, Ján Kučerák, Myjava, 21 (len č. 250), Jozef Šajda, P. Uľany, 21, Ľudovít Ugróczky, Bratislava, 16 (č. 248 a č. 249), Šimon Kašička, Vrútky, 14 (len č. 250), atď.


Hrané v Prahe 31. októbra, na 1. doske zápasu Československo – Rakúsko

Dvojkolový zápas na 10. šachovniciach sa skončil víťazstvom Československa v pomere 15,5 : 4,5


Grünfeldova obrana

Biely: E. Grünfeld (Rakúsko) – Čierny: L. Pachman (ČSR)

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5 (Grünfeldova obrana – proti Grünfeldovi!), 4.Jf3 Sg7 5.Da4+ (Flohrov ťah; častejšie sa hráva 5.Db3), 5...Sd7 (lepšie ako 5...c6 6.c:d5 J:d5 7.e4 a biely má silný stred), 6.Db3 d:c4 7.D:c4 (zlé by bolo 7.D:b7 pre Jc6 s hrozbou Vb8 a Jb4), 7...0-0 8.e3 (rozhodne aktívnejšie je 8.e4!), 8...Ja6! (na tomto mieste nový ťah. Po 8...c6 9.Se2 Se6 10.Da4 h6 11.0-0 Jbd7 12.Vd1 má biely voľnejšiu hru: Flohr – Mikenas; XIII. prebor SSSR), 9.Db3 (strata času, nutné bolo 9.Se2), 9...c5! 10.S:a6 (D:b7 nejde pre Jb4; ale biely mal skúsiť 10.Se2 Se6 11.Dd1; pravda, aj vtedy stojí už oveľa horšie), 10...b:a6 11.0-0 (po 11.d:c5 Se6 biely sa nedostane k rošáde: 12.Da3 Dd3 alebo 12.Dc2 Sc4, atď.), 11...c:d4 12.J:d4 Da5 13.Sd2 Vab8 14.Dc2 Vfc8 (tlak čierneho je hrozivý), 15.a3 Dh5 16.f3 (hrozilo 16...Jg4 17.h3 Je5 a Jc4), 16...e5 17.Jde2 (jediné pole pre jazdca; 17.Jb3? Sa4! a vyhrá), 17...Sf5 18.e4 (chybná kombinácia, ale aj po 18.Dc1 je Grünfeld stratený), 18...S:e4! 19.Dc1 (hrozí 20.Jg3 Dh4 21.Sg5 so ziskom dámy, ale prehliadol, že čierny svojím nasledujúcim ťahom si uvoľní pole "c4". Aj po pomerne lepšom 19.Da4 Sc6! 20.D:a6 dostane čierny rozhodujúci útok ťahmi 20...e4! 21.Jg3 Dc5+, atď.), 19...Sd3! 20.Jg3 Dh4 21.Vf2 Dc4 22.Se3 Vb7 23.Vd2 Jd5 24.De1 J:e3 25.D:e3 e4 a biely sa vzdal, lebo po 26.Kh1 Sd4 a 27...e3 je jeho postavenie úplne beznádejné. (gd)


Odkazy redakcie: Jozef Šajda, P. Uľany. Mýlite sa, vedľajšie riešenia sa bodujú len vtedy, ak pripojíte aj autorovu intenciu, teda hlavné riešenie. – Ing. František Veselý, Trenčín. Ďakujeme za milé riadky. Posielame srdečné pozdravy. – Anton Fulla, Ružomberok. Všetko je v poriadku, odpoveď listovne.


Vzad <<  >> Vpred