Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(19. 11. 1949)


Podľa nášho programu uverejňujeme dve klasické úlohy.Úloha č. 258

Emil Kadera, Nepomuk

I. cena, "Národni Politika" 1925

Mat 3. ťahom (6+9)

 


Úloha č. 259

Samuel Loyd

"12 Chess Monthly", 1857

Mat 5. ťahom (2+2)

(Vyriešenie: 5 bodov)Kontrolná notácia: 258: b. Kf8, Dg1, Sh6, Sh7, Pb5, g4 (6), č. Kh8, Vb4, Sb2, Pa7, c5, d7, e5, f4, h3 (9), mat 3. ťahom, 259: b. Kh1, Da3 (2), č. Kf1, Pe2 (2), mat 5. ťahom.

Riešenie úlohy č. 254 (Pituk): 1.e:f4, 1...b5 2.Jd:c5 mat, 1...J:f2 2.J:f2 mat, 1...Jd~ 2.D:e3 mat, 1...J:f4 2.V:f4 mat, 1...Je5 2.f:e5 mat, 1...Jg~ 2.f5 mat, 1...Kd4. 2.Jd:c5 mat.

Riešenie úlohy č. 255 (Pachman): 1.Ka3 Vg6 2.Kb2 ~ 3.Sc2 mat, 1...Sg6 2.d3! ~ 3.Ve1 mat, 1...Sg7 2.d4! ~ 3.Ve1 mat. Neriešiteľnosť! 1...Vg1 2.Kb2 Sg6!!

Pre nedostatok miesta stav riešiteľskej súťaže uverejníme v budúcom čísle. (8. kolo)

Piate odborárske šachové majstrovstvo družstiev. Kultúrno–propagačná komisia KOR usporiada V. šachový turnaj ZK ROH Bratislavského kraja. Súťaže sa môžu zúčastniť 8–členné družstvá závodných klubov, miestnych klubov ROH a družstvá, zložené z odborovo organizovaných zamestnancov jedného závodu tam, kde doteraz závodný klub neutvorili. Každý závod sa môže súťaži zúčastniť ľubovoľným počtom družstiev. Zápisné pre družstvo je Kčs 300. Vyžrebovanie bude v pondelok 21. t. m. o 19. hodine v zasadacej sieni KOR v Bratislave na Leninovové nám. 15/I. Vyžrebovania sa má zúčastniť aspoň jeden zástupca každého družstva. Pri žrebovaní sa súčasne rozdajú aj meny minuloročného odborárskeho turnaja, v rámci ktorého udelia 28 účastníkom klubov 100 plakiet a 13 diplomov. Prvé kolo bude v piatok, 25. novembra t. r. a začína sa o 19. hod. v odborárskom dome na Odborárskom nám. č. 3. Hracie dni pre ďalšie stretnutia určia pri vyžrebovaní. Šachový turnaj Bratislavského kraja je súčasťou IV. celoštátneho majstrovstva ROH o pohár ÚRO. Do finálovej súťaže postúpi 14 družstiev: 6 družstiev z Čiech, 4 z Moravy a 4 zo Slovenska. Súťaž sa hrá v troch etapách, a to v súťaži krajinskej, semifinálovej a finálovej. Víťaz Bratislavského kraja automaticky postupuje do finálovej súťaže.

Odkazy redakcie. Jozef Fujak, Bratislava. Prezrieme vašu úlohu. Ak vyhovie, radi ju uverejníme. Hlavný bod nášho programu je, aby sme povzbudili a dali príležitosť aj mladým začiatočníkom. Srdečné pozdravy!

Dnešnú našu rubriku venujeme menej pokročilým hráčom a prinášame poučné krátke partie z posledných turnajov:


Krakow 1949

Dámsky gambit

Biely: Galuszka – Čierny: Markiewicz

1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 c5 4.c:d5 J:d5 5.e4 Jf6 6.d5! e6 7.Jc3 Se7 8.d6! Sf8 9.e5 Jfd7 10.Jb5 Ja6 11.Da4 Jb6?? 12.Jc7 mat.


Prebor kolchozníkov 1949

Stredná hra

Biely: Bohdanov – Čierny: Komarow

1.e4 e5 2.d4 e:d4 3.Jf3 c5? (lepšie bolo 3...Jc6) 4.Sc4 Jf6 5.e5 Jg4 6.S:f7+! K:f7 7.Jg5+ Kg8 8.D:g4 d5 9.Df3! Dd7 10.e6 De7 11.Df7+ D:f7 12.e:f7 mat.


Budapešť 1949

Francúzska obrana

Biely: P. Benkö – Čierny: Št. Túri

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5 4.e:d5 D:d5 (lepšie 4...e:d5) 5.Jgf3 c:d4 6.Sc4 Dh5? (malo sa stať 6...Dd8) 7.0-0 Sd6? 8.Je4 Sc5 9.b4! Se7 (alebo 9...Sb6 10.Jd6+ Kd7 11.J:f7! a vyhrá) 10.D:d4 Jf6 11.Jd6+ S:d6 12.D:d6 b5 (aby po S:b5 mohol hrať Dd5) 13.Je5! Sd7 (13...b:c4 14.Jc6! atď.) 14.Sd3 a6 15.Se3 Jd5 16.Se4! a čierny sa vzdal.


Essex 1949

Dámskoindická obrana

Biely: Dr. Št. Fazekaš – Čierny: Milner–Barry

1.Jf3 Jf6 2.c4 b6 3.g3 Sb7 4.Sg2 e5 (solídnejšie bolo 4...e6) 5.0-0 d6 6.d4 e:d4 7.J:d4 S:g2 8.K:g2 Dd7 (čierny má značné ťažkosti s vývinom svojich figúr) 9.e4! Jc6 10.Jc3 g6? (rozhodujúce oslabenie, nutné bolo 10...Se7) 11.Jd5! Sg7 12.Sh6! 0-0 13.S:g7 K:g7 14.J:c6 a čierny sa vzdal, lebo nasleduje 15.Dd4.


Vzad <<  >> Vpred