Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(17. 12. 1949)


Vydavateľstvo časopisu "Práca" začalo rozosielanie peňažných a knižných výhier pre tých autorov a riešiteľov šachových úloh, ktorí v niektorej súťaži tejto rubriky vyhrali a neboli doteraz odmenení. Zoznam výhercov uverejníme v našej rubrike na budúci týždeň. Rozdaných bude 39 knižných cien a niekoľko peňažitých odmien v celkovej sume 2.600 Kčs.Úloha č. 264

Ján Kročian, Myjava

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+7)


Úloha č. 265

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (4+4)Kontrolná notácia: 264: b. Kd8, Ve4, Sh5, Je6, Jg1, Pa4, c2, c5, f2, h4 (10), č. Kf5, Sd5, Pc3, c4, c6, e5, f6 (7), mat 2. ťahom, 265: b. Kd2, Da2, Sf2, Sf3 (4), č. Kh1, Vg2, Vh6, Pf6 (4), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 258 (Kadera): 1.Dd4 S:d4 2.Se4 ~ 3.Sg7 mat, 1...e:d4 2.Sd3 ~ 3.Sg7 mat, 1...V:b3 2.Sg7+ K:h7 3.De4 mat, 1...K:h7 2.D:d7 K:h6 3.Dg7 mat.

Riešenie úlohy č. 259 (Loyd): 1.Df8+ Ke1 2.Dd6 Kf2 3.Df4+ Ke1 4.Dd4 Kf1 5.Dg1 mat. Po 2...Kf1 je neškodný duál. 3.Df6 (f4)+.

Stav riešiteľskej súťaže po 10. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 69, Josef Rada, Mladá Boleslav, 67, Krištof Bolgár, Bratislava, 66, Filip Kögel, Lechovice, 66, Jozef Šintál, Rakovice, 66, Anton Fulla, Ružomberok, 65, Ing. František Veselý, Trenčín, 58, Imrich Pribula, Š. Bohdanovce, 56 (len č. 259!), Ladislav Polaček, Bratislava, 56, Jozef Šajda, P. Uľany, 48, Ľudovít Ugróczky, Bratislava, 47, Ján Kučerák, Myjava, 36 (len č. 258 a dodat. č. 256), atď.

V turnaji šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja III. kolo prinieslo tieto výsledky: V I. skupine: Čs. poisťovňa – Pov. financií 3.5:1.5!! Body: Kozma, Záhora; m. Hucl – Dr. Ujtelky, Brix – Pavlík a Marton – Šoltés 0.5:0.5, Velický – Dr. Boleček, Ehrenhaft – Polaček a Leontiev – Džavík prerušené. – Slovnaft – Cvernovka 6.5:1.5. Body: Paštrnák, Cich, Tomašovič, Sedliak, Bacigal, Lačiak, resp. Hyll; Zoller – Ing. Levický 0.5:0.5. – Holiči – Štátne lesy 5:3. Body: Lahata, Weber, Oždin, Karas, Boroš, resp. Selecký, Engliš, Ing. Kyjo. – SNB – Matador 7:1. Body: Královič, Ďurďovič, Hrazdílek, Sedlák, Nepšinský, Denke, Krajčovič, resp. Polaček. – SVŠT – Slov. Tatra banka 5:3. Body: Ing. Benda, Ing. Vlošák, Fecho, Slávik, Šteis, resp. Harvančík, Masarovič a Dr. Paštrnák. – Železničiari – Národná poisťovňa 3.5:1.5. Body: Ing. Weber, Ing. Kvasnica, Ing. Potoček, resp. Dr. Ramharter; Šišolák – Dvoran 0.5:0.5; Dr. Fišer – Dr. Niepel, Fronc – Deák a Lučanský – Košinár prerušené. – Štátna nemocnica – Kablo 5:3. Body: Dr. Nemec, Kerepecky, Dr. Lipták, resp. Čiba; Dr. Tobiš – Hyža, Opalek – Ing. Štibrany, Matoš – Bučič a Milučký – Juskech 0.5:0.5. – Dodat. II. kolo: Národná poisťovňa – SNB 4.5:3.5! Body: Dr. Ramharter, Mihal, Deák, Košinár, resp. Hrazdílek, Sedlák, Denke; Dr. Niepel – Panák 0.5:0.5. – Železničiari – Štátna nemocnica 6.5:1.5. Body: Tonkovič, Fronc, Šišolák, Lučanský, Ing. Potoček, Seeman, resp. Dr. Tobis; Ing. Kvasnica – Opalek 0.5:0.5. V II. skupine: II. kolo: Slofis – Pov. strojárne 7:1. – Kablo II. – Holiči II. 6:2. – Pov. informácií – Vodáreň 8:0. – Slovenské obchodné domy – Jedla 6.5:1.5. – ÚVKSS – Por. plav. úrad 6.5:1.5. – Bratislavské tukové závody – KNV v Bratislave 5:3. – Kovopriemysel – Kriváň–ČKD 5:3. – Dozáb – Tabaková továreň 4.5:3.5. – Dynamit Nobel – Metrans 5:3. Dodat. I. kolo: Tabaková továreň – Pov. informácií 4.5:3.5.


New York, 1949

Kráľovský gambit

Biely: A. E. Santaslere – Čierny: N. Bakos

1.e4 e5 2.f4 d5 3.e:d5 e4 4.d3 Jf6 5.De2 D:d5? (správne pokračovanie je 5...Sg4 6.Jf3 De7!, atď.), 6.Jc3 Sb4 7.Sd2 S:c3 8.S:c3 0-0 9.S:f6 e:d3 10.De5! (prekvapujúci obrat). 10...d2+ 11.Kd1 Sg4+ 12.Je2 S:e2+ 13.S:e2 D:g2 14.Dg5! D:h1+ 15.K:d2 a čierny sa vzdal.


Vzad <<  >> Vpred