Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(24. 12. 1949)


Úloha č. 266

Arthur James Mosely

I. cena

Northern Whig 1912

Mat 2. ťahom (10+8)


 

Úloha č. 267

Carlo Salvioli

Gazzetta Lateraria 1887

Mat 3. ťahom (4+2)Úloha č. 268

Josef Pospíšil

I. cena

"British Chess Association", 1886

Mat 3. ťahom (8+7)


 

Úloha č. 269

Gejza Reiprich, Kremnica

Originál pre Prácu

Mat 4. ťahom (6+2)Úloha č. 270

Samuel Loyd

The Chess Monthly 04/1859

Mat 5. ťahom (3+4)Naše riešiteľské súťaže. Riešenie treba zaslať do 14 dní od uverejnenia na adresu našej redakcie (Bratislava, ul. Nár. povstania č. 4c), s označením "Šach". Mená riešiteľov uverejníme. Vo štvrťročnej súťaži dostanú traja najlepší riešitelia úloh, v našej šachovej rubrike do 31. marca 1950 uverejnených, cenné knihy. Za správne a úplné rozlúštenie dvojťažky priznávame 2 body, za trojťažku 3 body atď. Za preukaz vedľajšieho riešenia, neriešiteľnosti, nepôvodnosti pripíšeme k dobru toľko bodov, koľko za riešenie.

Úlohový turnaj "Práce". Dve najlepšie pôvodné trojťažky a dve najlepšie dvojťažky, uverejnené v I. štvrťroku 1950 v našej šachovej rubrike, odmeníme cenami po 300 Kčs a 200 Kčs. Okrem toho udelíme po 2 čestné uznania s knižnými cenami.

Kontrolná notácia: 266: b. Kg8, Dh3, Vd8, Sc8, Se3, Jb4, Jg3, Pc6, d2, g5 (10), č. Ke5, Dh1, Vf4, Sd3, Jc3, Jf2, Pd5, f5 (8), mat 2. ťahom, 267: b. Kh6, Da8, Sh1, Pa2 (4), č. Kh2, Ph3 (2), mat 3. ťahom, 268: b. Kg8, Da3, Sc3, Sg6, Jd7, Je1, Pb2, g2 (8), č. Kc4, Sh4, Ja4, Jg5, Pb3, c7, g3 (7), mat 3. ťahom. 269: b. Ke1, Vh1, Se2, Jg4, Pe3, h2 (6), č. Kh3, Ph4 (2), mat 4. ťahom, 270: b. Kc1, Va2, Vf1 (3), č. Kh1, Sg1, Pa5, h2 (4), mat 5. ťahom.

Riešenie úlohy č. 260 (Miltner): 1.Se6 hrozí... 2.g8J mat, 1...Dg4 2.Jd7 mat, 1...De8 2.Je4 mat, 1...Je7 2.Se5 mat, 1...Vg1 2.Vf5 mat.

Riešenie úlohy č. 261 (Linder): 1.Jd5 D:f8 2.J:e3 J:c3 3.Jc4 mat, 1...V:f8 2.Ja5 atď. 1...S:f8 2.Jb6 atď. 1...J:f8 2.J:e5 atď. Neriešiteľnosť! 1...J:c3 2.D:c5+ Kb2 3.??

Stav riešiteľskej súťaže po 11. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 77 (aj vedľ. rieš. č. 261!), Josef Rada, Mladá Boleslav, 75 (aj v. r.), Krištof Bolgár, Bratislava, 74 (aj v. r.), Filip Kögel, Lechovice, 74 (aj v. r.), Jozef Šintál, Rakovice, 74 (aj v. r.), Anton Fulla, Ružomberok, 73 (aj v. r.), lng. František Veselý, Trenčín, 66 (aj v. r.), Ladislav Polaček, Bratislava, 64 (aj v. r.), Imrich Pribula, Š. Bohdanovce, 56, Jozef Šajda, P. Uľany, 53, Ľudovít Ugróczky, Bratislava, 52, Ján Kučerák, Myjava, 44 atď.

V turnaji šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja III. a IV. kolo prinieslo tieto výsledky: V 1. skupine: III. kolo: Železničiari – Národná poisťovňa 4.5:3.5. Body: Ing. Weber, Ing. Kvasnica, Fronc, Ing. Potoček, resp. Dr. Ramharter, Dr. Niepel; Šišolák – Dvoran 0.5:0.5. – SVŠT – Slov. Tatra banka 5:3. Body: Ing. Benda, Ing. Prístavka, Fecho, Slávik, Šteis, resp. Harvančík, Masarovič, Dr. Paštrnák. – Štátna nemocnica – Kablo I. 5:3. Body: Dr. Nemec, Kerepecky, Dr. Lipták, resp. Čiba; Dr. Tobis – Hyža, Opalek – Ing. Štibrany, Matoš – Bučič, Milučký – Juskech 0.5:0.5. – SNB – Matador 7:1. Body: Královič, Ďurďovič, Hrazdílek, Sedlák, Nepšinský, Denke, Krajčovič, resp. Polaček. – Holiči I. – Štátne lesy 5:3. Body: Lachota, Veber, Oždin, Karas, Boroš, resp. Selecký, Engliš, Ing. Kyjo. – Slovnaft – S. Cvernovka 6.5:1.5. Body: Paštrnák, Cich, Tomašovič, Sedlák, Bacigal, Lačok, resp. Hyll; Ing. Levický – Zoller 0.5:0.5. – Čs. poisťovňa – Pov. financií 5:3! Body: Kozma, Záhora; m. Hucl – Dr. Ujtelky, Velický – Dr. Boleček, Ehrenhaft – Polaček, Brix – Pavlík, Marton – Šoltés, Leontiev – Džavík 0.5:0.5. – Čs. ústav pr. – ÚNV 4:4! Body: Dr. Milan, Delmár, Terebessy, resp. Lauda, Schnabel, Brida; m. Šefc – Dr. Lax, Chvála – Ing. Bulla 0.5:0.5. IV. kolo: Železničiari – Matador 4:3! Body: Tonkovič, Fronte, Lučanský, Seemann, resp. Kállay, Frankendorfer, Astaloš; Ing. Weber – Demko prerušená. – Slov. Tatra Banka – SNB 4:4. Body: Dr. Pázmán, Masarovič, Dr. Paštrnák, resp. Ďurďovič, Hrazdílek, Denke; Ivaška – Sedlák, Michalčík – Nepšinský 0.5:0.5. Štátna nemocnica – Sokol Cvernovka 7.5:0.5. Body: Dr. Nemec, Dr. Tobis, Kerepecky, Matoš; in contum.: Milučký, Dr. Suchý, Dr. Lipták; Opalek – Janeček 0.5:0.5. – Čs. ústav pr. – Holiči l. 7.5:0.5. Body: m. Šefc, prof. Ivančo, Dr. Milan, Delmár, Chvála, Dr. Lazarovič, Terebessy; Tkáčik – Boroš 0.5:0.5. – Kablo I. – Národná poisťovňa 4.5:3.5. Body: Hyža, Martin, Labaj, Bučič, resp. Dr. Ramharter, Dvoran; Ing. Štibrany – Gubaš 0.5:0.5. – Čs. poisťovňa – Slovnaft 4.5:3.5. Body: Kozma, Brix, Záhora, Pomšár, resp. Cich, Lačok, Strakoš; Leontiev – Učník 0.5:0.5. Stav po IV. kole: I. Čs. poisťovňa 4–25, 2. Železničiari 3.5–23 (1). 3. Čs. ústav pr. 3.5–23. 4. SVŠT 3.5–17.5. 5. Pov. financií 3–24. 6. SNB 2.5–20.5. 7. ÚNV 2.5–18.5. 8. Štátna nemocnica 2–16. 9. Kablo I. 2–13.5. 10. Slov. Tatra banka 1.5–14. 11. Holiči I. 1.5–13. 12. Národná poisťovňa 1–12. 13. Matador 0–13 (1). 14. Štátne lesy 0–6. V II. skupine: III. kolo: SIov. obchod. domy – Slofis 4.5:3.5. – Dynamit Nobel – Kriváň ČKD 5.5:2.5. – Metrans – Por. plav. úrad 5:3. ÚVKSS – Tabaková tov. 7:1. – Kablo II. – KNV 7:1. – Dozáb – Vodáreň 7:1. – Kovopriemysel – Pov. strojárne 5:3. – Pov. informácií – Holiči II. 5.5:2.5. – Jedla – Tukové závody 6:2. IV. kolo: Dynamitka – Pov. strojárne 7:1. – Slofis – Kovopriemysel 5:3. – SOD – Tukové závody 6:2. – Kablo II. – Jedla 4:4. Dozáb – Holiči II. 7:1. – Metrans – Tabaková tov. 4:4. – ÚVKSS – Vodáreň 8:0. Stav po IV. kole: 1. Slov. obch. domy 4–25. 2. Dozáb 4–24.5. 3. Dynamitka 4–23 (1). 4. Kablo II. 3.5–25. 5. ÚVKSS 3–24. 6. Slofis 3–22.5. 7. Jedla 3–17. 8. Metrans 2.5–17.5. 9. Pov. informácií 2–18 (1). 10. Kovopriemysel 2–15.5. 11. Tukové závody 2–14. 12. Tabaková tov. 1.5–13. 13. Holiči II. 0–8.5. 14. ČKD 0–16.5. 15. KNV 0–6.5 (1). 16. Por. plav. úrad 0–6.5 (1). 17. Pov. stroj. 0–5. 18. Vodáreň 0–1.


Partia z odborárskeho šachu

Dámskoindická obrana

Biely: Dr. Lax (ÚNV) – Čierny: Selecký (Štátne lesy)

1.Jf3 Jf6 2.g3 b6 3.Sg2 Sb7 4.0-0 e6 5.c4 c5 6.Jc3 Jc6 7.e4 h5? (predčasný útok, malo sa stať solídne Se7, d6 a 0-0), 8.d3 Se7 9.Sg5 Jg4 (nutné bolo 9...d6), 10.S:e7 K:e7 (aj po 10...Je7 11.d4! alebo 10...D:e7 11.Jd5! e:d5 12.e:d5 Jge5 13.J:e5 J:e5 14.f4 udrží biely značnú prevahu), 11.Dd2 f6 12.Jh4! De8 13.f4 Jd4 14.Vae1 (do úvahy prichádzalo aj 14.f5), 14...Vg8 15.Jf5+! J:f5 (prirodzene po 15.e:f5 stratí čierny strelca b7), 16.e:f5 Dc8 17.h3 Jh6! 18.f:e6 d:e6 19.Sd5! S:d5 20.c:d5 e5 (čierny je už od 15. ťahu stratený, ale energická hra bieleho je pozoruhodná) 21.Dg2! (hrozí 22.d6+), 21...Jf7 22.d6+! Kd7 (alebo 22...K:d6 23.Dd5+ resp. 22...J:d6 23.f:e5 a vyhrá), 23.f:e5 J:e5 24.V:e5! (táto pekná obeť kvality je najkratšia cesta k výhre), 24...f:e5 25.Vf7+ Kd8 (25...K:d6 26.Dd5 mat), 26.d7 Db8 27.Jb5? (silnejšie bolo okamžité 27.Dd2), 27...a6 28.Dd2! (s hrozbou Dg5+ Kc7 30.Dd8+), 28...g5 29.Df2! a čierny sa vzdal, lebo proti hrozbe Df6+ nemá obrany.


Vzad <<  >> Vpred