Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie František Ungváry

(26. 11. 1949)


Úloha č. 260

Vratislav Miltner, Praha

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom


Úloha č. 261

Jozef Linder, Hájniky

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: 260: b. Kb8, Dh7, Vh5, Sg8, Sd6, Jd8, Jc5, Pg7 (8), č. Kf6, Da4, Vf1, Sc1, Jc8, Jc7, Pa6, b6 (8), mat 2. ťahom, 261: b. Ke1, Df8, Sc3, Sb1, Je7, Jc6, Pe6, d4, f3, a2 (10), č. Ka3, Dh6, Va8, Sc5, Jg6, Je2, Pe5, h5, a4, e3 (10), mat 3. ťahom.

Riešenie úlohy č. 254 a č. 255 uverejnili sme už v minulom čísle.

Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole: Bedrich Formánek, Petržalka, 56 (aj neriešiteľnosť!), Krištof Bolgár, Bratislava, 53 (aj ner.), Filip Kögel, 53 (aj ner. a dodatočne aj duál č. 251), Josef Rada, Mladá Boleslav, 53 (aj ner.), Jozef Šintál, Rakovce, 53 (aj ner.), Anton Fulla, Ružomberok, 52 (aj ner.), Imrich Pribulla, Šariš–Bohdanovce, 48, Ing. František Veselý, Trenčín, 45 (aj ner.), Ladislav Polaček, Bratislava, 43 (aj ner.), Jozef Šajda, P. Uľany, 35 (aj ner.), Ľudovít Ugrócky, Bratislava, 31 (dodat. aj č. 252 a č. 253), Ján Kučerák, Myjava, 26 (len dodat. č. 252 a č. 253), Šimon Kašička, Vrútky, 20, Jozef Baník, Ružomberok, 11, atď.

Turnaj šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja. V pondelok 21. t. m. večer bolo vyžrebovanie účastníkov turnaja šachových družstiev ZK ROH Bratislavského kraja. Na turnaj sa prihlásilo 33 záv. klubov. Vyžrebovanie dalo nasledujúce poradie: Trieda I.: ÚNV v Bratislave, Holiči I., Ústav práce, Vysoká škola technická, SNB, Železničiari, Kablo, Cvernovka, Čs. poisťovňa, Pov. financií, Slovnaft, Štátna nemocnica, Národná poisťovňa, Matador, Slovenská Tatra banka. Ako 16. účastník prichádzajú do úvahy Poštári. V II. skupine hrajú: Štátne lesy, Slovfis, Kovopriemysel, Dynamitka, Poriečny plav. úrad, Tabaková továreň, Vodáreň, Holiči II., KNV, Jedľa Tukové závody, Kablo II., Pov. informácií, Dozáb, ÚV KSČ, Metrans, ČKD, Slov. obchodné domy. Prvé kolo bolo vo štvrtok 24. t. m. v zasadacej sieni odborárskeho domu na Odborárskom námestí. – Podrobný referát prinesieme v budúcej šachovej rubrike.

Šachový zápas Morava – Slovensko. V dňoch 26. a 27. novembra 1949 bude vybojovaný vo veľkej sále hotela Tatra v Bratislave medzizemský šachový zápas Morava – Slovensko. Posledné stretnutie v januári r. 1948 v Brne sa skončilo nezaslúžene vysokou prehrou Slovenska. Preto sa na terajšie odvetné stretnutie obidve mužstvá veľmi starostlivo pripravujú a nastúpia v najsilnejších zostavách. V mužstve Moravy nastúpi medzinárodný majster Foltys, ďalej majstri Dr. Florián, Fichtl, Olexa, Liška a celý rad hráčov zvláštnej i I. triedy. Mužstvo Slovenska povedie preborník Slovenska majster Dr. Ujtelky. Prvé kolo bude v sobotu od 17. do 22. hodiny, druhé kolo v nedeľu od 9. do 14. hodiny. Zápas je očakávaný s veľkým záujmom, najmä so strany slovenských šachistov. Vstupné je ľubovoľné.


Hrané na XVII. prebore SSSR

Španielska hra

Biely: D. Bronštein – Čierny: P. Keres

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0-0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0-0 8.c3 d6 9.h3 Ja5 10.Sc2 c5 11.d4 Dc7 12.Jbd2 Sd7 (častejšie sa hráva 12...c:d4 13.c:d4 Jc6 14.Jb3 a5, ale do úvahy príde aj ostrejšie pokračovanie: 12...Sb7 13.Jf1 c:d4 14.c:d4 Vac8 15.Sd3 d5 atď.), 13.Jf1 Jc4 (lepšie bolo 13...Vac8), 14.Jg3! (alebo 14.b3 Jb6 15.d:c5! d:c5 16.Je3 s nepatrnou výhodou bieleho: Lilienthal – Panov, Moskva 1940. Zlé by bolo 15.a4? pre 15...c4! 16.a5 c:b3 17.a:b6 D:c3! Boleslavsky – Smyslov, Groningen 1946), 14...Vfc8 15.Sd3 Jb6 16.Jh4 Sf8 17.f4 c:d4 18.c:d4 e:d4 (biely predbežne obetoval pešiaka, aby dostal voľnú ruku v strede a na kráľovskom krídle), 19.Jf3 Jc4 20.De2 b4? (umožní rozhodujúci prielom v centre, ale aj po iných ťahoch príde 21.b3 a Sb2 s výbornou hrou), 21.e5! d:e5 22.f:e5 Sb5 23.Sg5! (s hrozbou 24.S:f6 g:f6 25.De4 atď.), 23...Je8 24.Vac1 Da7? (lepšie bolo 24...Db6), 25.e6! f6 (alebo 25...f:e6 26.D:e6+ Df7 27.D:f7+ Kf7 28.S:c4 a 29.Je5+), 26.e7! D:e7 (nepomôže ani 26...S:e7 27.D:e7 D:e7 28.V:e7 f:g5 29.V:e8+! a vyhrá), 27.S:h7+! Kh8 (27...K:h7? 28.Dd3+), 28.Dd1 Je3 29.S:e3 d:e3 30.Sf5 e2 (ďalší odpor umožnilo 30...V:c1), 31.Dd4! V:c1 32.Dh4+ Kg8 33.Dh7+ Kf7 34.Dh5+ a čierny pred trojťahovým matom sa vzdal. Krásny výkon veľmajstra Bronšteina!


Vzad <<  >> Vpred