Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 5. 1989)


Problém č. 651

R. Beugelsdijk a F. Visbeen

II. cena

Andernach 1988

Mat 3. ťahom, madrasiKontrolná notácia: b. Kb3 Df3 Va5 Vc6 Sb1 Ja3 Pc4 d2 e2 (9), č. Kd4 Df6 Ve5 Ve6 Sd6 Sf5 Jh3 Pb4 e7 f4 g5 g6 (12), biely začne a dá najneskôr tretím ťahom mat, podľa pravidiel madraského šachu. Dokončenie riešenia pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 648 (Müller): 1.f6 Vg4 2.Sg5 Vc4 3.Dg6 Sg4 mat, s čiernym Jf4 – 1.Jfd3 Sg4 2.Kf4 Se6 3.Jf3 Vg4 mat. Pekná kombinačná analógia oboch riešení.

Posledné oddelenie 4. svetovej súťaže je venované čoraz populárnejšiemu tzv. madraskému šachu. Jeho "jednoduché" základné pravidlo (dva kamene rovnakého druhu, ale opačnej farby sú celkom "mŕtve", ak sa vzájomne napádajú) vedie k takýmto kombináciám (pozri diagram): 1.Dd3+? S:d3! (lebo čierny strelec na chvíľu ožil), 1.Jc2+? S:c2 2.Dd3+? Df5! (čierna dáma znehybnila bielu, nešlo 2...S:d3??). Definícia témy: V diagramovom postavení alebo v rámci zvodnosti (pokusu) najmenej jedna dvojica figúr je vzájomne znehybnená. Ťah bieleho na pole znehybnenia (pokus 1.Dd3+?, ale aj 1.Jc2+?) nevedie k cieľu. Vstupný manéver (1.Ka4! s hrozbou 2.Db3 a 3.Db2 mat, 1...Dh8! 2.Jc2+ S:c2) zmení pozíciu na línii znehybnenia najmenej jednej z figúrok (Sf5–c2), takže ťah bieleho, ktorý bol v diagramovom postavení pokusom, vedie už k cieľu (3.Dd3 mat). Čo nasleduje po 1.Ka4 Df8?


Vzad <<  >> Vpred