Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 6. 1989)


Problém č. 654

Peter Gvozdják

I. cena

The Problemist 1987/II

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kb1 Da3 Vb4 Vh6 Sg6 Sh8 Ja7 Je8 Pb2 c7 d4 f3 g4 h7 (14), č. Kd5 Vc5 Se6 Pb3 c4 d6 d7 f5 (8), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Martanovičova 25, 819 22 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese).

Riešenie problému č. 651 (Beugelsdijk a Visbeen): 1.Ka4 hrozí 2.Db3 a 3.Db2 mat, 1...Df8 (teraz už hrozba 2.Db3 nevyjde pre 2...Db8! 3.Db2+ b:a3!) 2.Jb5+ V:b5 3.Db5 mat, 1...Dh8 2.Jc2+ S:c2 3.Db3 mat (1...Sc5 2.Jb5+ K:c4 3.Db3 mat). Tematické maty dámou na d5 a d3, lebo Ve5 a Sf5 prešli na línii znehybnenia na nevýhodné polia b5 a c2.

Jedným z najúspešnejších slovenských šachových skladateľov v posledných rokoch je bratislavský študent Fakulty architektúry SVŠT Peter Gvozdják. Dnes si pozrieme jeho nedávnu prvú cenu zo silne obsadenej polročnej súťaže oficiálneho anglického dvojmesačníka, v ktorej zaujímavým spôsobom spracoval vlastnú schému. Vo zvodnosti 1.Sf7? s tempom vychádzajú varianty 1...S:f7, Vb5 2.V:d6, V:b5 mat (hlavné) a 1...c3, f4 2.Jf6, Vh5 mat (vedľajšie, ale taktiež hodnotné) – skutočné riešenie tento obsah akoby ozvenou napodobní...


Vzad <<  >> Vpred