Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(17. 7. 1957)


Úloha č. 793

Štefan Hrušík, Martin

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+8)


Úloha č. 794

Jan Beszczyński, Poľsko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (8+9)Úloha č. 795

Miroslav Havel, Praha

Originál pre Prácu

Mat 3. ťahom (5+7)Ďalšie úlohy do novej riešiteľskej súťaže o 10 cien. Obe dvojťažky obsahujú tzv. zdanlivé hry (maty po určitých ťahoch čierneho, keby on bol na ťahu), ktoré sa po 1. ťahu bieleho nahradia inými. Čo poviete na trojťažku? – Riešenia pošlite na adresu redakcie ("ŠACHY") do 13 dní.

Riešenie úlohy č. 785 (Bosík): 1.Jd6 hrozí 2.Jf5 mat, varianty 1...Ke3, Vf1, Je3.


Vzad <<  >> Vpred