Vzad <<  >> Vpred

Šach

Vedie Bedrich Formánek

(14. 8. 1957)


Úloha č. 801

Juraj Brabec, Bratislava

Autorova prvá skladba

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (10+9)


Úloha č. 802

Ladislav Salai, Martin a

Jaroslav Hronec, Lučenec

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+11)Autor prvej skladby, bratislavský študent, nám poslal niekoľko úloh, z nich č. 801 je najhoršia: dobrá prognóza! – Druhá úloha má hlboko bohatý obsah. – Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie.

Riešenie úlohy č. 791 (Mikan): 1.Df6 hr. 2.Sd3+ K:d5 3.e4, 1...K:d5 2.Sc6+ Kc4 3.Df4, 1...Sg6 2.De6+ Kd4 3.e3.

Riešenie úlohy č. 792 (Šindler): 1.Df6 hr. 2.D:e6, 1...Jd~, Jb5, Jf5, Je~, Jc6, Jd3+ 2.Vd4, Va4, J:e5, Dd4, J:d6, e:d3. Analogické predĺžené obrany č. jazdcov sú pekné, ale máme obavy o originalitu, pretože námet je starý.

Riešenie úlohy č. 793 (Hrušík): intencia 1.De6, ale neriešiteľnosť 1...Db3, Dc4, Sb3! Za udanie neriešiteľnosti dostávajú riešitelia naviac 2 body, ale len vtedy, keď vystihli autorovu intenciu. Možno, že tento postup niektorí riešitelia neschvália, my sa však držíme doterajších zvyklostí. Bolo by dobre, keby sme sa dozvedeli od všetkých riešiteľov, čo súdia o tejto otázke. Neriešiteľnosť je nekorektnosť najnepríjemnejšia, ale čo robiť, keď ľudia nie sú vševidiaci!


Vzad <<  >> Vpred