Vzad <<  >> Vpred

ARMÁDNY ŠACH

Vedie František Ungváry

(23.7.1950)

Táto rubrika je šachovou rubrikou vojakov!


Úloha č. 68

Lucien Boissy, Levallois

L'Humanité 1949

Mat 2. krokom (7–5)


Úloha č. 69

György Páros, Budapešť

Magyar Sakkvilág 1947

Mat 2. krokom (14–6)Kontrolná notácia: č. 68: b. Kh7 De6 Vc3 Sa6 Jc8 Jg7 Pd2 (7), č. Kd4 Vb5 Sa8 Pa5 f5 (5) – mat druhým krokom, č. 69: b. Kh6 Dh5 Vg7 Vh4 Sh8 Sa2 Jd2 Jd7 Pb2 c2 c5 e4 f2 f3 (14), č. Kd4 Sg8 Jb7 Je5 Pb5 d6 (6) – mat druhým krokom. Riešenie do 14 dní.

Riešenie úlohy č. 62 (Krejnin): 1.h7 tempo 1...D:f6 2.h8J mat, 1...Dg7 2.f:g7 mat, 1...Dg8 2.f7 mat, 2.h:g8D mat. Duál! 1...D~ 2.f7 mat, 1...Jc~ 2.Je7 mat, 1...Jg~ 2.Jh4 mat.

Riešenie úlohy č. 63 (Dobordžginidze): 1.De8 hrozí 2.D:e7 mat. – Témou je dvojnásobný "Pickabisch" na d6 a f6. Je to vzájomné prerušenie línií strelca a pešiaka, ktorý je ešte v základnom postavení: 1...Sd6 2.Sc4 mat, (2...d5?), 1...d6 2.Jc7 mat, (2...S:c7?), 1...Sf6 2.S:h3 mat, (2...f5?), 1...f6 2.Jg7 mat, (2...S:g7?). – Ťahy v zátvorke nejdú pre prerušenie tej-ktorej línie. Bezcenný variant: 1...Dh4 (Da3) 2.f5 mat. (B. Formánek)

Správni riešitelia sú títo: (č. 62 a č. 63): Kubinec, Antonín Láznička, František Lukovič, Ruda Pola, Vojtech Potočný, Ladislav Rovesný, Ferdinand Velán, Bedrich Formánek, (aj duál č. 62!) – (Len č. 63): Antonín Babáčik, Karol Bubák, Otakar Cupal. Ostatné vyriešenia boly chybné alebo neúplné!


Odkazy redakcie

Kubinec, Ruda Pola, Karol Bubák. Srdečne vás pozdravujeme medzi novými riešiteľmi!


Trojmesačná riešiteľská súťaž "Armádneho šachu" sa skončila

Knižné ceny vyhrali: Voj. František Lukovič, 59 bodmi, Valerián Klocháň, 58, Ladislav Rovesný, 57, čat. ašp. Antonín Babáčik, čat. ašp. Antonín Dvouletý, voj. Václav V. Plešingr, Vojtech Potočný, 35, voj. Ferdinand Velán, 53, voj. Ing. František Tomek, 52, voj. Václav Dubrava, 49.

Nasledovali: npor. Jozef Filipovič, voj. Karel Sobotka, 43, voj. Otokar Cupal, 42, voj. Antonín Láznička, 21.

Niže 20 bodov dosiahli: F. Ambros, Štefan Dráb, H. Erdöš, L. Erban, G. Fillo, J. Gajdoš, B. Gröschl, Rudolf Guldán, K. Husák, D. Chorváth, R. Jelínek, F. Kuchár, R. Langer, M. Lukáč, P. Matoušek, voj. Anton Minárik, R. Neumann, Novák, škpt. Ondrej Onderčanin, A. Petur, M. Podgorný, voj. L. Sedlák, J. Senko, D. Singhoffer, Dr. E. Sokolík, slob. Viktor Sečkár, F. Šebele, Otakar Šiep, J. Štibrani, G. Uher, F. Unger, voj. Ing. Miroslav Vavrous, Ondrej Voskár, T. Weiss, Karel Weisskopf, voj. Čeněk Žák, Ctibor Kováč, voj. Milan Stodola.

Výhercov prosíme, aby nám oznámili presnú adresu, na ktorú im pošleme knižné odmeny.


Vzad <<  >> Vpred