Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(7. 7. 1989)


Problém č. 1316 – originál

Wolfgang Berg, NDR

Mat 2. ťahom (8–6)Kontrolná notácia: b. Kh5, Vc1, Vf6, Sd3, Sg1, Jb2, Jf7, Pf3 (8), č. Kd5, Va5, Sf1, Jc8, Jd4, Pf5 (6), biely začne a dá druhým ťahom mat.

Dnešným problémom začíname ďalšiu kvartálnu riešiteľskú súťaž, ktorej propozície sú nižšie bližšie rozobrané. Wolfgang Berg z menšieho východonemeckého mestečka Rampe sa predstavuje našim čitateľom prvý raz. Vo svojej skladbe spracováva u našich severných susedov populárne témy A a B bielych líniových kombinácií a predĺžených obrán. Problém obsahuje iba jednu fázu, ktorú však treba pozorne preskúmať. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1310 (V. Kičigin a J. Belokoň): Po riešiteľsky peknom úvodníku 1.Dh8!! hrozí 2.Jf4+ K:c6 3.Dc8 mat, alebo 2...Ke4 3.Dh1 mat, 1...K:c6 2.Da8+ Kd7 3.Jf8 mat, 1...K:e6 2.Dg8+ Kd7 3.Jb8 mat, 1...Ke4 2.Dh1+ Kd3 3.Jb4 mat, 1...Sa6 2.Jb4+ K:e6 3.De8 mat, 2...Ke4 3.Dh1 mat. Pestré ekonomické maty s využitím "chytania" voľných polí jazdcami. Okrem mohutnej bielej pešiakovej konštrukcie (zrejme by sa dalo viac pešiakov zameniť za jediného strelca) vadí aj značná pasivita čierneho v priebehu celého riešenia. Za správne riešenie bolo možné získať maximálne 3 body.


Propozície novej kvartálnej riešiteľskej súťaže

Dnešným problémom otvárame ďalšiu štvrťročnú riešiteľskú súťaž, v ktorej bude riešiteľom predložených okolo 15 originálnych a reprodukovaných problémov. Riešenia problémov budú hodnotené podľa zaužívaných pravidiel: za správne riešenie dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky a štúdie možno získať maximálne 2, 3, 4 a 5 bodov. Vo výnimočných prípadoch (viac riešení, exoproblémy atď.) bude maximálny bodový zisk vopred uvedený. Za nájdenie vedľajšieho riešenia možno získať toľko bodov ako za autorovu intenciu. Pri viacnásobnej nekorektnosti možno získať maximálne trojnásobok zisku ako keby bola skladba korektná. Objavenie každého závažného duálu a nelegálnosti pozície ohodnotíme 1 bodom navyše. Za správne udanie neriešiteľnosti získa riešiteľ toľko bodov ako za autorovu intenciu. V takom prípade nie je potrebné uvádzať pôvodný autorov úmysel. Po skončení súťaže odmeníme prvých troch s najväčším počtom bodov a dvoch z tých, ktorí získali aspoň 50 % maximálneho zisku. Všetky odmeny budú vo forme kníh. Riešenia problémov treba zasielať do 10 dní od vyjdenia šachového okienka na adresu redakcie. Žiadne opravy a doplnky k už zaslaným riešeniam nie sú povolené.

Všetkým riešiteľom želáme veľa príjemných chvíľ strávených nad riešením šachových skladieb.


Vzad <<  >> Vpred