Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(3.10.2009)


Skladba č. 514Jozef Bellai

37 Grenzbote 26.11.1926

Mat 3. ťahom* (4–1)O rozvoj slovenského kompozičného šachu sa významnou mierou zaslúžili rubriky v rozličných časopisoch. Na začiatku to boli kalendáre Domová pokladňica (1848), Časník, Národní kalendár, neskôr časopis Sokol (1864-65), ale prvú skutočnú slovenskú rubriku s kompozičnou časťou založili bratia Daxnerovci v ženskom mesačníku Dennica (6.1903-7.1905). Trochu neskôr, ale tiež nie dlho (1913-14) existovala rubrika v košickom maďarskom denníku Felvidéki ujság, a po vzniku ČSR v nemeckom denníku Kaschauer Tagblatt (1919-21). Zaujímavý bol aj maďarsko-nemecký Breyerov bratislavský časopis Szellemi sport – Geistes Sport, ktorého 5 čísiel vyšlo r. 1920. Významnou udalosťou sa mohlo stať otvorenie rubriky v košickom denníku Slovenský východ, kde v období 1921-24 uverejnili 27 originálov – ale iba od českých autorov. Tri slovenské skladby priniesol bratislavský nemecký denník Grenzbote (1924-26), česky bola zameraná veľká rubrika M. Havla v denníku Slovenský národ (1925-26). Menšiu rubriku mal aj študentský časopis Rozvoj (1926-27). Slovenskí autori sa však začali viac ukazovať až neskôr: v maďarskom denníku Kassai ujság (1929-32) bolo uverejnených 15 slovenských skladieb (z toho až 8 prvotín) a v časopise stredoškolákov Svojeť (1930-33) ich bolo 17 (3 prvotiny). Tu uverejnil vedúci rubriky J. Bellai svoj priekopnícky seriál článkov "Úvod do problemistiky". (Pokračovanie)

Kontrolná notácia: b. Kf6 Se6 Jf7 Pg6 (4), č. Ke8 (1), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom, pozícia po zahraní úvodníka je opäť trojťažkou. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 513 (Maranďuk – mat tretím ťahom): 1.Dd1 hrozí 2.Jc4+ S:c4 3.Dd6 mat, 1...Vd8 2.Va:c5 hrozí 3.Jc4 mat, 2...Kd4 3.Jf3 mat, 1...Vc6 2.Ve3 hrozí 3.Jf3 mat, 2...Kd4 3.Jc4 mat, 1...c4 2.Jf3+ e:f3 3.Ve3 mat, 1...Kd4 2.J:e4+ Ke5 3.Sd6 mat. Prvé dva varianty (po obranách vežou) obsahujú medzivariantovú zámenu typu "le Grand", čiže vzájomnú zámenu hrozby (3.Jc4) a matu po tej istej obrane (2...Kd4 3.Jf3). Druhá dvojica variantov (po 1...c4, Kd4) daný obsah výborne dopĺňa opakovaním ťahov Jf3+ a J:e4+ s inou náplňou. Naozaj veľmajstrovská moderná trojťažka. (ff)


Vzad <<  >> Vpred