Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 6. 1989)


Problém č. 1312 – originál

György Bakcsi, Maďarsko

pozri text (5–5)Kontrolná notácia: b. Ka1, Va5, Ve1, Je6, Pg6 (5), č. Ke7, Vf6, Sa4, Sh8, Pf7 (5), čierny začne a pomáha bielemu tak, že mu ten dá svojím druhým ťahom mat – pomocný mat druhým ťahom. Úloha má dve pozície. A-pozícia je na diagrame, B-pozícia vznikne premiestnením veže z poľa e1 na g1. Každá z pozícií má jedno riešenie.

Kompozičný záber maďarského veľmajstra z Budapešti je značne široký. Vysoké vyznamenania získavajú jeho dvojťažky, trojťažky, ale aj pomocné maty a samomaty. Je viacnásobným majstrom svojej krajiny v mnohých oddeleniach. Možno ho určitým spôsobom porovnať s V. Rudenkom zo ZSSR. Taktiež skladá veľa a hlavne na vysokej úrovni. Objavenie viacerých originálnych myšlienok patrí práve jemu. Zaujímavé riešenia dnešného originálu iste potešia všetkých priaznivcov kompozičného šachu. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Šmeralova 18, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1306 (Ing. J. Holubec): Pôvodným autorovým úmyslom boli dve riešenia: 1.Kg4 Vh3 2.Se5 Sg8 3.Sf4 Se6 mat a 1.Sb2 Ve3 2.Sg7 S:g6+ 3.Kf6 Ve6 mat. No pozorní riešitelia našli oveľa viac riešení i s prípadným prehadzovaním ťahov. Napr. rieši taktiež 1.Kf4 Sg8 2.Kg4 Se6+ 3.Kh4 Vh3 mat, 1.Kf6 Sg8 2.Kg7 Vc7+ 3.Kh6 Vh7 mat, 1.Ke5 Vc7 2.Kf6 Sg8 3.Se5 Vf7 mat atď. Úplne nekorektná úloha, v ktorej sa v záplave vedľajších riešení a duálov stráca autorova intencia – pokus o tému E zo 4. svetovej súťaže kompozičného šachu. Za riešenie problému bolo možné získať maximum, t. j. trojnásobok 6 bodov, ktoré by pripadli každému riešiteľovi, keby bola skladba korektná. Teda celkový zisk činil 18 bodov.


Ešte raz G. Bakcsi

Autora dnešného originálu sme v úvode našej rubriky zatiaľ predstavili ako skladateľa. Netreba však zabúdať ani na jeho bohatú publicistickú činnosť, je autorom viacerých kníh. Napr. "Új Magyar Sakkfeladvány antológia" (1979), "Kevésbábos magyar feladványok" (1982) atď. Z posledne uvedenej knihy sme vybrali miniatúrnu dvojťažku G. Bakcsiho a Á. Molnára: Dánsky tematický turnaj 1961: b. Kb7, Vf7, Sa5, Je6, Jh5, Pe5 (6), č. Ke8 (1) – 2X. Bielemu nepomáha 1.Jc7+? K:f7 2.e8D mat, ale 1...Kd7!, ani 1.Jhg7+? Kd7 2.e8J mat, ale 1...K:f7!. Rieši: 1.Jeg7+! Kd7, K:f7 2.e8J, e8D mat. Maty s premenami pešiaka zo zvodnosti sa objavia znova v riešení. Milá drobnosť, ktorá získala v súťaži pekné 3. čestné uznanie.


Vzad <<  >> Vpred