Vzad <<  >> Vpred

Šach

(15. 1. 1997)


Problém č. 202/7

Štefan Blunár

V. cena

Pravda 1975-76

789, 16. 1. 1976

Mat 3. ťahomRiešiteľská súťaž

Problém č. 203/8: Ján Valuška, II. cena, Mem. Ančina 1978. Biely: Kb3, De4, Se8, Jc8, Pc2, d2, e5, h4 (8). Čierny: Ke6, Pb4, d6, h5 (4). Mat 2. ťahom.

Problém č. 204/9: Karol Mlynka, I. cena, Hlas ľudu 1980. Biely: Kh7, Db5, Se1, Se4, Pd5, f3, f4, f5, g6 (9). Čierny: Kh5, Jh4, Pb6 (3). Mat 2. ťahom.

Dnes na diagrame máme trojťažku od známeho slovenského autora. Spracováva recipročnú zámenu druhých ťahov bieleho a navyše zámenu poradia druhých a tretích ťahov bieleho v riešení.

Trojťažka je skladba, kde začína biely úvodníkom a po obrane čierneho urobí 2. svoj ťah a po ešte jednej obrane čierneho dáva 3. ťahom mat.

V kompozičnom šachu rozdeľujeme problémy na dvojťažky, trojťažky, mnohoťažky, štúdie a exoproblémy. Aj v kompozičnom šachu sa organizujú súťaže a to buď skladateľské alebo riešiteľské. Obe sa ešte rozdeľujú. Tak napríklad naša súťaž je dlhodobá, kde si riešiteľ doma rieši problém, ale existujú aj priame súťaže, kde sa riešiteľom predložia šachové problémy a oni to riešia za určitý čas. Pre porovnanie: na tri dvojťažky sa dáva 20 minút, tri trojťažky 60 minút atď. Na priame súťaže už treba skúsených riešiteľov a je to už určitý športový výkon, ale zasa riešiteľ už nehľadá krásu šachového problému, preto dlhodobé súťaže sú viac obľúbené. -mb-

Riešenie dnešných problémov zasielajte do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.Vzad <<  >> Vpred