Vzad <<  >> Vpred

Šach

(8. 1. 1997)


Problém č. 200/5

Milan Bednár, Kurima

222 Canadian Chess Chat 12/1980

Mat 2. ťahom (9-13)Riešiteľská súťaž


Problém č. 199/4: Zdenko Hrica, Východoslovenské noviny 1978: Biely: Kd7, Vh4, Sa2, Se7, Jb6, Je3, Pc3, g5 (8). Čierny: Ke5, Vd1, Sf1, Sh2, Jg8, Pc6, d6, g6, h3 (9). Mat 2. ťahom.

Problém č. 201/6: Leo Erland Valve, Suomen Shakki 1950. Biely: Kf7, Dg8, Vc6, Sd5, Sh8, Jc1, Je7, Pb2, c2, d6, e5 (11). Čierny: Kd4, Ve3, Ve4, Sb1, Sc5, Pf4 (6). Mat 2. ťahom.

Riešenie dnešných problémov treba zasielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Uverejňujeme jubilejný 200. šachový problém

Dnes máme malé jubileum, keď uverejňujeme 200. šachový problém v našich novinách. Je veľmi málo okresných novín, ktoré sa môžu pochváliť takýmto číslom. Chváliť sa treba vecami, aby podporili túžbu nasledovať, a preto aj vedúci rubriky sa chváli skladbou, ktorú uverejnil v kanadskom časopise, kde spracoval takzvanú cyklickú zámenu funkcií polí ako prvý na svete, a preto ináč sa tiež pomenúvava ako Bednárová téma. V skladbe je si treba všimnúť zvodníky: 1.Ve7? 1...Se5!, 1.Vc4? 1...Ve4!, 1.Sc7? 1...S:c5! a porovnať jednotlivé funkcie polí na e7-c4-c7.

Každý šachový problém obsahuje určitú myšlienku, ktorú treba vyriešiť, podobne ako napríklad pri krížovke. Skúsený riešiteľ nerieši len riešenie, ale hľadá aj krásy skryté v rôznych zvodnostiach, pokusoch atď. Šachové problémy obsahujú šachovú krásu, ktorá sa bežne v praktickom šachu nevyskytuje, a preto sa táto hra nazýva kompozičný šach.

Dnešné tri problémy po prvom ťahu bieleho vytvárajú hrozbu, t.j. ak by čierny neťahal, tak biely dá hneď mat. Existuje ešte jedna možnosť tempová hra, kde biely po prvom ťahu dáva tempo a potom na každý ťah čierneho dáva mat. To budú problémy nabudúce. -mb-


Vzad <<  >> Vpred