Vzad <<  >> Vpred

Šach

(26. 2. 1997)


Žreb doprial víťazstvo Zvolenčanovi


Výsledky riešiteľskej súťaže

Prinášame správne riešenia a konečný stav 13. ročníka súťaže v riešení šachových problémov, ktorá na stránkach BN prebiehala od 19. decembra 1996 do polovice februára 1997. Súťaž riadil a vyhodnotil náš dlhoročný spolupracovník a úspešný skladateľ šachových problémov Milan Bednár z Kurimy.

Riešenie problémov č. 196/1 - 198/3 sme uverejnili v BN č. 4/97.

Riešenie problému č. 199/4 Hrica: 1.Sb1! hr. 2.Ve4 mat, 1...V:b1 2.S:d6 mat, 1...Vd4 2.c:d4 mat, 1...Vd3 2.Jc4 mat, 1...Sg2 2.Jbc4, 2.Je4 mat, 1...Sd3 2.S:d6 mat, 1...Sf4 2.Jg4 mat, 1...d5 2.Sd6 mat, 1...Jf6+ 2.S:f6 mat.

Riešenie problému č. 200/5 Bednár: 1.Sb6! hr. 2.Jc7 mat, 1...Se5 2.Je7 mat, 1...Ve4 2.Sc4 mat, 1...Jb5 2.D:c6 mat.

Riešenie problému č. 201/6 Valve: 1.Kf8! hr. 2.Sf5 mat, 1...S:d6 2.Vc4 mat.

Riešenie problému č. 202/7 Blunár: 1.Dg3! hrozí 2.Da3 mat, 1...Ve3 2.Je4+ d:e4 (V:e4) 3.Sd4 (Da3) mat, 1...Se3 2.Sd4+ e:d4 (S:d4) 3.Je4 (Da3) mat.

Riešenie problému č. 203/8 Valuška: 1.d4! tempo, 1...d5, d:e5 2.Dg6, D:e5 mat.

Riešenie problému č. 204/9 Mlynka: 1.d6! tempo, 1...Jhľub, J:g6, J:f5, J:f3 2.f6, f:g6, D:f5, S:f3 mat.

Riešenie problému č. 205/10 Bednár: 1.Ke8! tempo, 1...Kf5 2.Ve6 K:e6 3.De5 mat. 2. riešenie: 1.Vc6! tempo, 1...Kf5 2.Vc3 Ke4 3.De5 mat, 1...Kd5 2.De5+ K:c6 3.Dc5 mat.

Riešenie problému č. 206/11 Dolginovič: 1.Sf8! hrozí 2.Je3 mat, 1...Vc3, Va1 2.Vd8, Vf6 mat.

Riešenie problému č. 207/12 Mlynka: 1.Dd7! tempo, 1...Ke4, K:d5, f5 2.Ve2, Vg5, De6 mat.

Riešenie problému č. 208/13 Réti: 1.Vd2! Kg3 2.Vd3+ Kg2 3.Kf5 h3 4.Kg4 h2 5.Vd2+ Kg1 6.Kg3 h1J+ 7.Kf3 a biely vyhrá, lebo chytí čierneho jazdca. Po 2...Kg4 3.Ke3 Kg3 4.Ke2+ Kg2 5.Vd4 a vyhrá.

Riešenie problému č. 209/14 Frič: 1.c7! V:c4+ 2.Kb6 Vb4+ 3.Ka5 Sb7 4.c6 Sc8 pat.

Riešenie problému č. 210/15 Polák: 1.Df8! hrozí 2.S:g5+ K:g5 3.Dh6+ K:f5 4.e4 mat, 1...V:e7 2.J:e7+ Ke3 3.Jd5+ Kd4 4.e3 mat, 1...D:c2 2.Jd6+ Ke3 3.S:g5+ Kd4 4.J:b5 mat.


Konečný stav súťaže

43 bodov: Bandžuch (Sp. N. Ves), Škerlík (Bardejov), Valuška (Zvolen),

40 bodov: Ing. Karel (Praha),

19 bodov: Priščák (Bardejov),

17 bodov: Pavúk (Kružlov),

12 bodov: Ing. Tkáč (Bardejov),

10 bodov: Repka, Matej (Kurima),

7 bodov: Marušák (Bardejov), Minčáková (Kurima),

6 bodov: Bednár (Bardejov),

2 body: Bukovská (Bardejov), Kalata (Bardejov).

O poradí na prvých troch miestach nakoniec rozhodovalo žrebovanie, ktoré dopadlo takto: 1. Valuška, 2. Škerlík, 3. Bandžuch. Táto trojica súťažiacich dostane finančnú odmenu od redakcie BN v hodnote: 300 Sk, 200 Sk, 100 Sk. Desiatim riešiteľom z okresu zašle firma JOZEF - Milan Bednár drevené suveníry v priemernej hodnote 50 Sk.

Na záver len toľko, že aj napriek malému počtu riešiteľov, ktorí sa do súťaže zapojili, súťaž splnila svoj účel, lebo sa našli noví riešitelia a aj iní neriešitelia sa zaujímali o jej priebeh. bn + mb


Vzad <<  >> Vpred