Vzad <<  >> Vpred

Šach

(22. 1. 1997)


Problém č. 205/10

Milan Bednár, Kurima

originál

Bardejovské novosti (BN)

Mat 3. ťahom (5-2)

2 riešeniaRiešiteľská súťaž

Problém č. 206/11: Nikolaj Dolginovič, I. cena, Kurimčan 1983: Biely: Kd1, Dc1, Vd6, Vh4, Jb2, Jc4, Sc6, Sg7, Pb5, d5, e2, f2 (12). Čierny: Kc5, Va8, Vf3, Sh1, Sh8, Jh6, Pb3, b4, b6, d4 (10). Mat 2. ťahom.

Problém č. 207/12: Prof. Karol Mlynka, II. cena, Kurimčan 1983. Biely: Kd1, Db5, Vg2, Sh1, Je8, Jh3, Pc3, d5 (8). Čierny: Ke5, Pc4, d2, d3, d6, f7 (6). Mat 2. ťahom.

Takže teraz máme na diagrame trojťažku a to mat 3. ťahom, pričom v tomto probléme sú až dve riešenia. Táto trojťažka patrí medzi miniatúry, pretože neobsahuje viac ako sedem kameňov.

Riešenie treba zaslať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160.


Osobitnou kapitolou v kompozičnom šachu je exošach alebo hovorovo - rozprávkový šach, kde sa hrá nezvyklými pravidlami, nezvyklými kameňmi a tiež sa môžu používať niekedy aj rôzne šachovnice. Napríklad samomat je taká hra, kde ja ako riešiteľ donútim súpera, aby mi dal mat určitým ťahom, ale on sa tomu bráni, čiže úplne opačne ako v normálnych problémoch. Alebo sa používajú iné kamene, napríklad cvrček je figúrka, ktorá sa pohybuje v rovnakých smeroch ako dáma, ale iba skokom na pole bezprostredne za prvým kameňom, ktorý jej stojí v ceste. V tomto exošachu je nekonečne mnoho možností rozvoja rôznych nápadov, ale pre praktických šachistov je to nepríťažlivá hra, a preto toto odvetvie je málo obľúbené.


Riešenie problému č. 196/1 Ančin: 1.Jd6! hrozí 2.D:c7 mat, 1...Sb5, Sc4, c6, c:d6, K:d6 2.Jb7, Je4, Sd4, Db6, Df8 mat. Zámena troch obrán a troch matov.

Riešenie problému č. 197/2 Salai: 1.Vf1! tempo, 1...Jdľub, Jd:f4, Jeľub, Je:f4 2.D:e5, Sc2, Vg5, Sd7 mat. Päť pokusov niektorých riešiteľov pomýlilo.

Riešenie problému č. 198/3 Soták: 1.Da8! hrozí 2.Dd5 mat, 1...Jc6, Sc6, c6, Jb7, Se6, Sb5+ 2.Jb5, Da7, Da4, Dh8, Jb5, J:b5 mat. -mb-


Vzad <<  >> Vpred