Vzad <<  >> Vpred

Šach

(29. 1. 1997)


Problém č. 208/13

Richard Réti

Tijdschrift 1922

Biely začne a vyhrá (2-4)Riešiteľská súťaž

Problém č. 209/14: Ivan Frič, Časopis čs. šachistů 1920. Biely: Kb7, Pc4, c5, c6 (4). Čierny: Kc3, Ve4, Sh1 (3). Biely začne a remizuje.

Problém č. 210/15: Peter Polák, II. cena, Pravda 1977-78. Biely: Kh8, Dc8, Sf3, Se7, Jf5, Pc2, e2 (7). Čierny: Kf4, Db1, Va7, Sa5, Jb8, Je1, Pb5, b6, c4, d2, e5, f2, g3, g5 (14). Mat 4. ťahom.

A je tu záver našej súťaže. Prichádza finále, a tým aj najnáročnejšie problémy pre riešiteľov. Ponúkame dve jednoduchšie štúdie a náročnejšiu štvorťažku, ktorá pravdepodobne rozhodne o poradí. Prosíme riešiteľov, aby pri štvorťažke uviedli aspoň tri hlavné varianty. Pri štúdii stačí uviesť hlavný variant.

Štvorťažka patrí medzi mnohoťažky a štúdie to sú vlastne koncovky so špeciálnym postavením kameňov. V oboch úlohách začína biely, v prvom prípade vyhrá a je to jasné po 7. ťahu, v druhom prípade remizuje a je to jasné po 4. ťahu.

Riešenia treba posielať do 15 dní na adresu: Milan Bednár, 086 12 Kurima 160. -mb-


Vzad <<  >> Vpred