Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 2. 1986)


Problém č. 518

W. J. Baird

Chess Amateur 1924

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kf5 Vd3 Sb1 (3 kamene), čierny Kh7 (1 kameň), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 511 a 512 vyhrávajú: Jozef Dubovský z Trnavy, Michal Hlinka z Košíc, Jozef Holdoš z Martina, Ondrej Nováček z Bratislavy a Pavol Palát z Dolného Kubína.

Riešenie problému č. 515 (Libiš): a) 1.Jf6 Ka7 2.Jd7 Ka6, Ka8 3.Db6, Db8 mat, b) 1.Je6 Ka7 2.Jc5 Ka8 3.Db7 mat, c) 1.Jd5 Ka7 2.Db6+ Ka8 3.Jc7 mat, d) 1.Dh7 Kb8 2.Jb5 Kc8, Ka8 3.Dc7, Da7 mat. Spolu šesť modelových matov!

Menej ohybná je dvojica ostávajúcich bielych figúr – veža so strelcom. Ale aj v tejto skupine mikrotúrok vznikol rad celkom zaujímavých úloh. Jedna z prvých patrí známej anglickej šachovej skladateľke W. J. Bairdovej (22. 2. 1859 – 1. 2. 1924), ktorá od roku 1888 uverejnila okolo 2000 skladieb rozličných žánrov, ale najmä dvojťažiek a svojich špecialít – retraktorov. Problém na dnešnom diagrame je jednoduchý, ale zaujme azda tým, že napriek symetrickej pozícii má len jedno riešenie.


Vzad <<  >> Vpred