Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 2. 1986)


Problém č. 519

Fadil Abdurahmanović

1. miesto YU–NL 1985

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg1 Db1 Vc3 Vg4 Sf6 Sh7 Jc8 Jf1 Pa7 b2 e2 h3 (12), č. Ke4 Vc2 Vd5 Sf4 Je5 Jf5 Pb3 d6 d7 f7 g5 h4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Riešenie problému č. 516 (Labai): Pokusy 1.b:c4? Vf2!, 1.V:e5? Jf2!, 1.S:e6? De3!, 1.J:e7? Sf2!, riešenie 1.Jb4 s tou istou hrozbou 2.Jb5 mat, 1...Vf2, Jf2, De3, Sf2 2.J:c4, D:e5, D:e6, D:e7 mat. Známa téma pokusov so zaujímavou geometriou (tri obrany na jednom poli, tri maty na susedných poliach).

Nedávno sa skončil medzištátny zápas Juhoslávia – Holandsko v kompozičnom šachu. V oboch oddeleniach (dvojťažky a dvojťahové pomocné maty) zvíťazilo s prevahou mladé družstvo Juhoslávie, celkove 253,5:166,5. Pri nezvyčajnom počte 36 skladieb v každom oddelení najlepšiu dvojťažku vytvoril Sarajevčan Fadil Abdurahmanović (nar. 24. 7. 1939). Kto ju rozrieši, všetko pochopí, predsa však ešte uvedieme tému tohto oddelenia: antiduál odväzovaním čierneho kameňa...


Vzad <<  >> Vpred