Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(18. 2. 1986)


Problém č. 520

Zoltán Labai

1. čestné uznanie

"Bakcsi 50" 1983

Mat 2. ťahom a) diagram, b) Sg1 na h2Kontrolná notácia: a) b. Kd7 Df1 Ve7 Se6 Sg5 Jc5 Jd2 Pc3 f7 g2 (10), č. Ke5 Db2 Vd4 Vf4 Sg1 Sg6 Jg3 Pb7 c6 d3 d5 f3 f5 (13), b) premiestniť Sg1 na h2; v oboch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia a) aj b) pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 513 vyhrávajú: Imrich Bandžuch zo Spišskej Novej Vsi, Janka Cinková z Partizánskeho a Ladislav Wittner z Košíc.

Riešenie problému č. 517 (Loyd): 1.Dg4 šach 1...f5, Ke7, Kd5 (Ke5) 2.g:f6 en passant, S:d6, De4 mat. Po nečakanom šachujúcom úvodníku dôvtipné branie mimochodom, ale zo súčasného hľadiska oveľa viac zaujmú tri zdanlivé hry: 1...f5, Ke7 (Kd7), Kf5 2.D:d6, D:d6, De4 mat. Ide o historicky prvú zámenu troch hier (z toho dvoch matov a jednej obrany), čo si dosiaľ, ako sa zdá, nikto nevšimol.

Zámeny hier v súčasnosti bývajú po konštrukčnej stránke oveľa rafinovanejšie, zároveň však môžu byť aj zrozumiteľnejšie, ak sa použije forma dvojníka. To platí taktiež o dvojťažke na dnešnom diagrame, ktorou Zoltán Labai z Milanoviec získal čestné uznanie na jubilejnom turnaji známeho maďarského veľmajstra, ktorý túto formu osobitne obľubuje...


Vzad <<  >> Vpred