Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 4. 3. 1986)


Problém č. 522

Eugene B. Cook

American Chess Nuts 1868

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: b. Kg1 Db3 Vf3 Se2 Sg5 Pe4 h3 (7), č. Kc1 Jf4 Pe5 g2 g6 h4 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problémov č. 514 a 516 vyhrávajú: Belo Klescht z Košíc, Jaroslav Felčír z Trnavy, Jozef Janičina z Dolného Kubína, Ján Naščák z Bratislavy a František Sabolič z Divína.

Riešenie problému č. 519 (Abdurahmanović): 1.a8D tempo 1...Jc6, Jd3, Jg6, J:g4 2.Ve3, J:d6, Jd2, Vc4 mat, ale vtip je vo vylučovaní duálov (najmä odväzovaním čiernych figúr).

Jeden z najlepších amerických šachových skladateľov minulého storočia Eugene Beauharnais Cook (19. 5. 1830 – 19. 3. 1915) bol autorom niekoľkých stoviek úloh rozličných dĺžok a tém, osobitne však vynikol ako kompozičný "vynálezca". Dnešný diagram ukazuje, že mu patrí (pravdepodobne) aj prvenstvo v spracovaní zámeny matu vo dvojťahovej núdzovke: po jedinom ťahu čierneho zo základného postavenia 1...Kd2 je pripravený mat 2.Dd1...


Vzad <<  >> Vpred