Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 7. 1. 1986)


Problém č. 515

Zdeněk Libiš

Československý šach 1971

Mat 3. ťahom

a) diagram b) Jg8 na e3

c) Jg8 na g7 d) Jg8 na a3Kontrolná notácia: a) b. Kf3 Db1 Jg8 (3), č. Ka8 (1), pozície b), c), d) vzniknú postupným premiestňovaním Jg8 na g7, e3, a3; vo všetkých štyroch pozíciách biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 508 vyhrávajú: Milan Borik z Bánoviec nad Bebravou a Ľuboš Kekely zo Žiliny.

Riešenie problému č. 512 (Dudley): 1.Kb5 tempo 1...Kd4 2.De3+ Kd5 3.De5 mat, 1...Kc2 2.Dd2+ Kb3 (Kb1) 3.Db2 mat. Echové, i keď nemodelové maty.

Do vývoja štvorkameňových trojťažiek s týmto materiálom prispel aj český šachový skladateľ Zdeněk Libiš zaujímavými štvorčatami s premiestňovaním bieleho jazdca. Ich obsah nie je síce celkom "vyvážený", ale práve nečakaný záver v c) je tou iskierkou, ktorá pomáha prekonať prílišnú jednotvárnosť dámskych matov. Nedokázal by niektorý z riešiteľov doplniť skladbu o ďalšieho dvojníka? Zdá sa, že to nie je celkom vylúčené, najmä ak pripustíme premiestňovanie čierneho kráľa.


Vzad <<  >> Vpred