Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 1. 1986)


Problém č. 514

Samuel Isenegger

Schweizerische Schachztg. 1949

Biely remizujeKontrolná notácia: b. Kc1 Pc2 e5 (3), č. Ka2 Pd5 d7 e7 (4), biely začne a vynúti remízu. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, ul. Obrancov mieru 19, 811 05 Bratislava, s označením ŠACH (pri adrese). Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 507 vyhrávajú: Marek Bendík z Humenného, Jozef Holubec z Košíc a Jozef Hyben z Popradu.

Riešenie problému č. 511 (Botvinnik): 1.Kf5! (1.Kf6? Kb6!, 1.Kg6? Kc6!) 1...Kb6 2.Kf6! Kb7 3.Kf7 Kb8 (3...Kb6 4.Ke8 Kc6 5.Kd8 Kd6 6.Kc8 a vyhrá) 4.Ke6 Kc7 5.Ke7 Kc6 6.Kd8 Kd6 7.Kc8 Kc6 8.Kb8 Kb6 9.Ka8! a vyhrá. Štúdia na tému vzdialenej opozície polí: po správnych prvých ťahoch je už všetko jednoduché...

Náš štúdiový seriál zakončujeme dnes zaujímavou pešiakovou miniatúrkou nám už známeho švajčiarskeho šachového skladateľa Samuela Iseneggera (1899–1964). Prosíme všetkých riešiteľov, aby nám napísali, či sa máme k štúdiám v budúcnosti vrátiť, prípadne, čo by v našej rubrike videli radšej. Isté je, že s najväčším písomným ohlasom sa stretávajú dvojťahové miniatúrky...


Vzad <<  >> Vpred