Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(30. 5. 1998)


Problém č. 1732

Ladislav Salai sr., Slovensko

Originál pre Prácu

Mat 2. ťahom (9+7)


Problém č. 1733

Juraj Brabec, Slovensko

1. pochvalná zmienka, Ľud 1963

Mat 3. ťahom (8+7)Kontrolná notácia: 1732: b. Kh7, Dg2, Vb1, Vd7, Sb8, Sh1, Jb7, Pd4, h2 (9), č. Ka8, Db2, Jg1, Pa6, a7, c4, d3 (7) – mat 2. ťahom, 1733: b. Kb2, Vd5, Jd3, Jf3, Pc4, d6, e2, g4 (8), č. Ke4, Jd7, Je6, Pe3, e5, f4, f6 (7) – mat 3. ťahom.

Známy martinský šachový skladateľ Ladislav Salai sr. (nar. 19. 8. 1934) spracoval v dvojťažke č. 1732 o. i. aj zmes zámeny matov. Medzinárodný majster v kompozičnom šachu – Ing. Juraj Brabec (nar. 25. 5. 1938) z Bratislavy, oslávil 60. narodeniny. V trojťažke č. 1733 možno objaviť kolotočovú zámenu druhých a tretích ťahov bieleho typu AB–BC–CA.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1717 (Fomičev) zo 4. apríla 1998. 1.Jg6 hr. 2.D:e5+! J:e5 3.Je7 mat, 1...Je~ 2.D:c4+! b:c4 3.V:c5 mat, 1...Jd2! 2.Dd4+! c:d4 3.V:b5 mat, 2...e:d4 3.Jf4 mat, 2...J:d4 3.Je7 mat, 1...J:d6! 2.V:e5+! J:e5 3.Je7 mat, 1...c:b4 2.V:b5+ Jc5 3.D:c4 mat. Rozostavenie a množstvo figúr neobvyklej trojťažky na čiernu korekciu spočiatku nadobudlo zdanie, že riešenie bude ťažké a komplikované. Skutočnosť po logickom úvodníku však bola opačná. (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

Riešenie problému č. 1718 (Rybarczyk) z 11. apríla 1998. Nejde 1.D:f3? a ani 1.J:f3? pre 1...J:b2! Rieši 1.Je4 hr. 2.Dd5 mat, 1...Je5, Jf4, Sf5, Sc6 2.Jd6, Jd6, Jd2, Jd2 mat. Napriek malému počtu variantov a "iba" dvojnému antiduálu istá kvalita, zabezpečená analógiou i motiváciou (B. Moravčík, Banská Bystrica). Silná pevnosť neochránila čierneho kráľa od pohromy bielych veží, ktoré zaujali vertikálnu líniovú pascu. Dobrý strategický nápad (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 1719 (Kuligin) z 11. apríla 1998. Nejde 1.Dc4? Jb5! Rieši 1.Da4 hr. 2.De8 a 3.D:f8 mat, 1...c6 2.Dd1! a 3.D:g4 mat, 1...Sc6 2.D:a7! a 3.D:d4 mat, 1...Jc6 2.Db5! hr. 3.Dg5 mat, 2...Je5 3.D:e5 mat, 1...Jb5 2.D:a8 a 3.D:f8 mat. Trojitý antiduál s výberom účinného druhého ťahu bielej dámy, škoda len, že iba v jednom variante existuje čierna obrana po druhom ťahu bieleho (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred