Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(27. 5. 1983)


Problém č. 980 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (10–7)Kontrolná notácia: b. Kd3, Va6, Vh3, Ja4, Jg4, Sd7, Se1, Pa5, c5, f2 (10), č. Kd5, Vh6, Sh2, Pa7, c3, d6, h4 (7), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie problému, ktorého témou je cyklická zámena funkcií polí, zašlite do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.


Riešenie problému č. 974 (M. Bednár – 2X): Úvodník v probléme je založený na jednom významnom prvku šachovej hry – braní mimochodom (en passant) – čo zaskočilo niektorých riešiteľov a prehlásili problém za neriešiteľný. Ako si však v ďalšej časti ukážeme, aj títo riešitelia mali trochu pravdy, aj keď neodhalili pravú príčinu svojho tvrdenia. Autorova intencia: Posledný ťah čierneho musel byť b7-b5. Strelec a4 sa dostal premenou pešiaka h1S. 1.c:b6! (en passant) hrozí 2.Vc3 mat, 1...c:b6+, Jb7+, Sb5, d:e6, J:e6 2.V:b6, S:b7, S:b5, D:e7, Sb7 mat.

Pri ďalšom hlbšom rozbore postavenia kameňov v probléme prichádza na pomoc retrográdna analýza – určenie ťahov, ktoré predchádzali postaveniu na diagrame. V našom prípade ide o dôkaz, či posledný ťah čierneho bol jednoznačne b7-b5. Najpodrobnejší rozbor uviedol riešiteľ I. Bandžuch. V postavení kameňov premiestnil čiernych pešiakov zo stĺpca b na polia b7 a c4, na pole b3 postavil bielu dámu a pridal pešiaka na g7. V tomto pozmenenom postavení mohli nasledovať tieto ťahy: 1.g8D b7 2.Df8 c:b3? – posledný ťah čierneho – čím vzniklo postavenie uvedené v probléme. Ďalšie dôkazy o postavení: bieli pešiaci e5, e6 sa dostali zo stĺpcov f a h, takže museli 4-krát brať (čiernemu chýba až 6), čierny pešiak e4 prešiel z a-stĺpca – bral strelca na b6 a potom bral jazdca na c4. Posledný ťah čierneho mohol byť aj Kc6, ak uvažujeme, že na poli c4 bral biely pešiak zo stĺpca f niektorú čiernu figúru a šachoval kráľa. Tieto dôkazy vylučujú jednoznačnosť posledného ťahu a tým aj branie mimochodom. Problém je teda neriešiteľný a tak za objavenie intencie a dôkaz neriešiteľnosti bolo možné získať maximálne 3 body.


Vzad <<  >> Vpred