Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(15. 4. 1983)


Problém č. 974 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom (13–10)Kontrolná notácia: b. Ka5, Df8, Vb8, Ve3, Sa6, Ja8, Pa2, b4, c5, d2, e4, e5, e6 (13), č. Kc6, Ve8, Sa4, Jd8, Pb3, b5, c7, d7, e7, f7 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Tentoraz sme naozaj zvedaví, ako si s riešením problému poradia riešitelia. Budú mať na to 14 dní od vyjdenia Prílohy VN a správne riešenie môžu zaslať na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou ŠACH pri adrese.

Dnes uverejňujeme aj kontrolnú notáciu predošlého problému č. 973 (O. Mihalčo), ktorým sa začala nová štvrťročná súťaž: b. Kh3, Da8, Vf3, Sf6, Sh1, Jd7, Je4, Pd3, f5 (9), č. Kd5, Vc4, Ve6, Sc5, Pc6, d6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Termín zaslania riešenia tohto problému: 22. 4. 1983.


Riešenie problému č. 967 (A. Bidleň – 4X): 1.Jd4 tempo, 1...e:d4 2.Sd7 d:c3 3.e4 c2 4.e5 mat, 1...e4 2.e3 e:d3 3.e4 d2 4.e5 mat. Jednoduchá štvorťažka s obeťou jazdca a dvoma variantmi obrany čierneho. Aj keď sa problém zdal jednoduchý, niektorí riešitelia uviedli iba jeden variant riešenia, jedno riešenie bolo nesprávne a jeden z riešiteľov tvrdil, že problém nemá riešenie. Maximálny počet 4 bodov sme pripísali 19 riešiteľom.


Stav súťaže po 9. kole

Na základe pripomienok viacerých riešiteľov sme upravili hodnotenie problému č. 961 (Z. Libiš – 3X) a zrušili sme bodovanie duálu v treťom ťahu. Znamená to teda, že za problém bolo možné získať iba 3 body. Po tejto úprave a po hodnotení problémov č. 965-967 (4+2+4) bolo možné získať maximálne 28 bodov, čo sa nikomu nepodarilo.

27 bodov: I. Bandžuch (Spišská Nová Ves), A. Bidleň (Humenné), J. Boroviak (Levoča), J. Holubec (Košice), Š. Kašper (Levoča), J. Košár (Matejovce), L. Matoňák (Poprad) a M. Revay (Spišská Nová Ves), 26 bodov: M. Kašper (Levoča), L. Varga (Čaňa), 25 bodov: L. Papp (V. Kapušany), 24 bodov: S. Kovaľský (Gelnica) a F. Paluška (Michalovce), 23 bodov: M. Perháč (Slovinky) a M. Petr (Svit), 22 bodov: L. Kočík (Košice), M. Svrček (Vrútky) a O. Štofko (Bijacovce), 21 bodov: F. Demský (Michalovce), 19 bodov: J. Marcin (Bardejov), 17 bodov: J. Terifaj (Gelnica), 16 bodov: M. Lakatoš (Trebišov), J. Savkanič (Dlhé nad Cirochou) a F. Vokál (Prešov), 15 bodov: J. Krištofóry (Smižany), 14 bodov: F. Takáč (Košice), 11 bodov: J. Tirpák (Trebišov), 10 bodov: L. Bleha (Veľké Kapušany), J. Mikula (Bardejov) a M. Ruščák (Šebastovce), 9 bodov: P. Andrejko (Stropkov), P. Durst (Levoča), A. Nandráži (Prešov) a K. Suchár (Prešov). Ďalší siedmi riešitelia získali menej ako 7 bodov.


Vzad <<  >> Vpred