Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 4. 1983)


Problém č. 975 – originál

Ladislav Packa, Topoľčany

Pomocný mat 2. ťahom (6–9)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Ka5, Jd1, Pb4, b5, d4, f2 (6), č. Kc4, Vc3, Vd8, Ja3, Pa4, b7, c7, e4, e3 (9), začne čierny a pomáha bielemu, aby mu ten dal mat druhým ťahom. Dnes uverejňujeme druhý problém L. Packu v našej rubrike a dúfame, že sa v ňom nevyskytnú nekorektnosti, ako tomu bolo v jeho prvotine. Dve riešenia zašlite do 14 dní od vyjdenia Prílohy VN na adresu – Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice s poznámkou Šach pri adrese.


Riešenie problému č. 968 (E. Klemanič – 2X): Zdanlivá hra: 1...b3 2.Dd4 mat. Riešenie: 1.Dc2! hrozí 2.Dc5 mat, 1...b3, e3, f3, Jb6 2.Dc3, Df5, Dh2, Dc7 mat. Je to nenáročná klasická dvojťažka, v ktorej dôležitý čierny pešiak f4 vyvracia všetky zvodnosti. Dala by sa tiež charakterizovať ako "sólo pre dámu". Za správne riešenie získali riešitelia 2 body. Tentoraz ich bolo 27 a jeden riešiteľ zaslal nesprávne riešenie.


Pred dvoma týždňami sme sa zmienili o uskutočnení krajských a okresných majstrovstiev v riešení šachových problémov.

Dnes uverejňujeme správu o okresnom prebore v Humennom, ktorú nám zaslal rozhodca tejto riešiteľskej súťaže M. Bednár z Kurimy. Súťaž prebiehala za účasti dvanástich riešiteľov. Bolo v nej predložených celkove päť problémov – tri dvojťažky, jedna trojťažka a jedna štúdia. Na vyriešenie mali súťažiaci časový limit 90 minút na všetky problémy. Najúspešnejšie si v súťaži počínal RNDr. Jaroslav Štúň, ktorý získal 9 bodov a obsadil prvé miesto. Za ním so ziskom 8 bodov sa umiestnil RNDr. Cyril Cehelský a 7 bodov získal Juraj Vašičkanin.

Prví traja riešitelia boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na ďalších miestach sa umiestnili riešitelia v poradí: Ing. A. Bidleň, Ing. Sedlák, Šuťak, Žido atď. Celá súťaž prebehla v priateľskom duchu. Zásluhou pohotovej správy rozhodcu poznáme teda prvých účastníkov krajského preboru, ktorý sa má uskutočniť v Prešove najpravdepodobnejšie 22. mája 1983. Podľa propozície ŠTK pri KVŠZ z okresu Humenné to môžu byť dvaja účastníci – v tomto prípade dvaja najúspešnejší z okresného preboru: J. Štúň a C. Cehelský.


Vzad <<  >> Vpred