Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(5. 8. 1967)


Úloha č. 27

Sergej Michajlovič Kaminer a

Michail Mojsejevič Botvinnik

Šachmatnyj listok 1925

Biely začína a vyhrá (5–5)Kontrolná notácia: b. Ka1, Da2, Sd2, Pf3, g2 (5), č. Kh5, Dg7, Jd3, Pe5, g6 (5).


Riešenie problému č. 25: 1.Kd5-e5 Sc5-g1 2.Vg3-g7 Je8:g7 3.Sa7-d4 Sg1-h2 mat. Nedopatrením (vynechanie čierneho pešiaka na g2) sa stalo, že úloha má aj vedľajšie riešenie: 1.Kd5-e5 (t.j. rovnaký úvodník) 1...Je8-g7 2.Vg3-g1 Sc5:g1 3.Sa7-d4 Sg1-h2 mat. Za každé riešenie osobitne sa priznáva po 3 body; za obe riešenia sa priznáva dovedna 5 bodov, lebo úvodník a záver sú v oboch prípadoch rovnaké.


Stav súťaže po 4. kole

L. Zvada (Biele Vody) 12 bodov. Ing. J. Karel (Praha) a M. Kriško (Košice) po 10 bodov. L. Lešňanský (Bystré nad Topľou) 9 bodov. E. Cuperová (Bardejov), M. Kižik (Košice) a S. Vokál (Prešov) po 7 bodov. J. Murajdová, Marek Murajda a Matúš Murajda (všetci Drienov) po 6 bodov. Š. Burkuš (Veľká Tŕňa), J. Köteleš (Košice) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 5 bodov. J. Fábry (Medzev) a T. Horváth (Valaliky) po 4 body. A. Heinrich st. (Jasov) 2 body.


Odkaz redakcie

Pripomienku o strhnutí jedného bodu za neuvedenie variantu 1...e6-e5 ako bezpredmetnú odvolávame, ale za vynechanie dôležitého variantu 1...Vh7-g7 jeden bod strhávame.


Vzad <<  >> Vpred