Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 7. 1967)


Úloha č. 25

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Pomocný mat 3. ťahom (5–5)Kontrolná notácia: b. Kh8, Sc5, Jc3, Je8, Ph3 (5), č. Kd5, Vg3, Sa7, Pf6, h4 (5). Začína čierny a hrá tak, aby biely mu mohol dať 3. ťahom mat.


Riešenie problému č. 23: 1.Vd3-c3 (hrozí 2.Jf4-d3 mat), 1...Jf1:e3+ 2.Dg3:e3 mat, 1...Sf7-g6 2.Jf4-e6 mat, 1...Vb4:b7 2.Jf4-d3 mat, 1...Dd6:f8 2.Jd2-e4 mat, 1...Vb4:c4 2.b2-b4 mat.


Stav súťaže po 2. kole

Š. Burkuš (Veľká Tŕňa), J. Fábry (Medzev), T. Horváth (Valaliky), Ing. J. Karel (Praha), M. Kriško (Košice), L. Lešňanský (Bystré nad Topľou), J. Murajdová, Marek Murajda a Matúš Murajda (všetci Drienov), S. Vokál (Prešov) a L. Zvada (Biele Vody) po 4 body. E. Cuperová (Bardejov), A. Heinrich st. (Jasov), M. Kižik (Košice) a Dr. A. Novotný (Prešov) po 2 body.


Odkaz redakcie

Upozorňujeme opäť všetkých riešiteľov, že za neúplne riešenie budeme strhávať body.


Vzad <<  >> Vpred