Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(31.3.1995)


Problém č. 2822 – originál

Marián Juhás, Topoľovka

Mat 2. ťahom


Problém č. 2823 – originál

M. Brada a B. Formánek

Mat 2. ťahom, pozri textCvrček na scéne

Náš nedávny prvotinár poslal ďalšiu dvojťažku, tentoraz na známu geometrickú tému. Na počesť blížiaceho sa prvého apríla uverejňujeme skladbu s "dámou postavenou na hlavu", ktorej sa u nás už dávno hovorí cvrček: pohybuje sa po líniách dámy, ale iba skokom cez prvý kameň, ktorý jej stojí v ceste. Teda Ch8 má k dispozícii jediný ťah 1...Cc3: neuplatní sa ani v zdanlivých hrách 1...b3, d3 2.Ja3, Je3 mat, ani vo zvodnostiach 1.S:b4? a 1.S:d4? zato veľmi dobre v oboch riešeniach. Riešenia pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (Kontrolná notácia diagramov: 2822 b. Kh4 Dc8 Jf5 Pb6 d2 d5 h6 (7), č. Ke5 Pe4 (2); 2823 b. Kc6 Sc5 Jb5 Jd5 Pa2 e2 (6), č. Kc4 Ch8 Pb4 c7 d4 (5); v oboch biely začne a dá mat druhým ťahom, v č. 2823 vedú k cieľu dva prvé ťahy bieleho.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2810-2811 vyhrávajú: Ján Kozinka, Olivová 2, 917 05 Trnava, Igor Polák, Nábrežie 2, 942 01 Šurany a Jaroslav Šedivý, Rázusova 2672/15, 058 01 Poprad.

Riešenie problému č. 2814 (3 autori): 1. zvodnosť 1.De2? hrozí 2.D:g2 mat, 1...Ve7, V:c2 2.Sc4, Ved8 mat, 1...Sh1!, 2. zvodnosť 1.Dg4? hr. 2.Je3+ Jb4 mat, 1...V:c2 2.Dd7 mat, 1...Ve7!, 3. zvodnosť 1.Sf5? hr. 2.Je3 mat, 1...Ve7, V:c2, Vc3 2.Jf3, J:c2, Jb4 mat, 1...Sg1!, riešenie 1.Jf3 hr. 2.Jb4 mat, 1...Ve7, V:c2, Vc4 2.Sf5, S:c3, Je3 mat. Obsažný konglomerát hrozbových a úvodníkových tém, na ktorého podrobnejšie komentovanie nemáme v rubrike miesto.

Riešenie problému č. 2815 (Salazar): Zvodnosť 1.Jd2? hrozí 2.Jc4 mat, 1...Kd5, Vd3 2.Jf3, De6 mat, 1...Vb6!, riešenie 1.Jd6 hr. 2.Jc4 mat, 1...Ke6, Vd3 2.Jf7, Vf5 mat. "Iba" dvojfázová a dvojvariantová, ale naozaj krásna dvojťažka s "líniovými kombináciami" a jednotnou hrou kráľa a veže.

Riešenie problému č. 2816 (Goldschmeding): Zvodnosť 1.Je:d4? hrozí 2.Sf3 mat, 1...Ve2, V:f2, Vf7, Df8 2.Jc3, Je6, J:c2, Jd6 mat, 1...h:g3!, riešenie 1.Jb:d4 s tou istou hrozbou a po rovnakých obranách 2.Dc6, Jb5, Jg5, J:c2 mat. Zámena štyroch matov (vrátane zámeny jednej obrany), ale najmä veľmi pôsobivá motivácia – typické dielo autora.


* * *

Pásmový turnaj

Všetci traja slovenskí reprezentanti (Ftáčnik, Štohl, Tibenský), ktorí sa mali zúčastniť na pásmovom turnaji v Rumunsku, žiaľ, svoju účasť odriekli. Odcestovali preto náhradníci: Vítězslav Priehoda (nar. 1960, rating 2400), Martin Mrva (1971 – 2400) a Mikuláš Maník (1975 – 2380). Držíme im palce! (-kh)


Vzad <<  >> Vpred