Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(10.3.1995)


Problém č. 2816

C. Goldschmeding

I. cena

Die Schwalbe 1981

Mat 2. ťahom

 


Problém č. 2817

C. Goldschmeding

2. čestné uznanie

Probleemblad 1982

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaZa C. Goldschmedingom

V prvých dňoch februára zomrel vo veku 67 rokov vynikajúci holandský šachový skladateľ a v období 1986-1994 prvý podpredseda Svetovej organizácie kompozičného šachu, medzinárodný veľmajster Cornelis Goldschmeding. Bol známy najmä svojimi zámenovými dvojťažkami, ale úspešne tvoril aj v oblasti trojťažiek a pomocných matov. Od prvotiny v r. 1940 publikoval okolo 800 skladieb, z ktorých azda väčšina získala turnajové vyznamenania. Mnohí naši skladatelia a riešitelia si ho pamätajú z kongresu v Bratislave v r. 1993, kde bol vo veľmi dobrej kondícii, plný elánu a dobrej nálady. Ale už o niekoľko mesiacov sa prejavili príznaky zákernej choroby... Z tvorby nášho veľkého priateľa publikujeme dvojťažku so zvodnosťou 1.Je:d4? a strategický pomocný mat. Riešenia oboch skladieb pošlite do 18 dní na adresu NP-magazín, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením Šach pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme štyrmi číslami časopisu Pat a mat. (Kontrolná notácia diagramov: 2816 b. Kh3 Dc5 Va4 Sd1 Jb5 Je6 Pe7 f2 g3 g4 (10), č. Ke4 Db8 Vc2 Vg7 Sa7 Sg8 Jh6 Pd3 d4 e5 h4 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom; 2817 b. Kb5 Vb3 Vf8 Sd3 Jc3 Jh5 (6), č. Kf3 De3 Va4 Vh1 Se4 Sf6 Jf4 Jg2 Pd5 f2 g4 g7 h6 (13), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom, k cieľu vedú dva prvé ťahy čierneho.)

* Časopisy za riešenia problémov č. 2803 a 2804 vyhrávajú: Štefan Halaj, 044 01 Drienovec 269, Gorazd Kollárik, Štefánikova 29, 920 41 Leopoldov a Peter Žilecký, 065 11 Nová Ľubovňa 42.

Riešenie problému č. 2810 (Juhás): 1.Df4 hrozí 2.De4 mat, 1...Kc6, Ke6, Jd6 2.Dc4, Jc7, D:d6 mat, malá zvodnosť 1.De3? s tou istou hrozbou, 1...Kc6 2.Dc5 mat, ale 1...Jd6!. Autor by sa mal teraz pokúsiť o zvodnosť s dvoma variantmi.

Riešenie problému č. 2811 (Šťastný): 1.Vgg6 hrozí 2.Ka7 a 3.b8D mat, 1...Sc6 2.Jc4+ Kd5 3.Jab6 mat, 1...Je3 2.f4+ Ke4 3.f3 mat, 1...V(h):g5 2.V:e6+ Kf5 3.Vgf6 mat (navyše 1...Jf4 2.g:f4+ atď.) Blokovania troch vzdialených polí, esteticky však vyniká zjednotenie tohto kombinačného obsahu hrou troch dvojíc kameňov rovnakého druhu (JJ-PP-VV).


* * *

Pásmový turnaj

V dňoch 17.-27. marca t. r. sa uskutoční v rumunskej Odorhei (neďaleko mesta Sigisoara) pásmový turnaj mužov. Odcestuje naň trojčlenné "družstvo" Slovenska: veľmajstri Ľ. Ftáčnik a I. Štohl a medzinárodný majster R. Tibenský – zhodou okolností traja príslušníci ŠK Slovan Bratislava. Pravda, treba dodať, že právo účasti si pôvodne vybojoval VM J. Plachetka z Trnavy, ten však momentálne dlhodobo pôsobí v Tunisku ako šachový tréner. A tak namiesto neho pôjde Štohl. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred