Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(7.5.2011)


Skladba č. 593Holger Brantberg

1. čestné uznanie

Suomen Tehtäväniekat 1972









Mat 2. ťahom (5–2)



Kontrolná notácia: b. Ka6 Dc8 Sc6 Sf4 Pe4 (5), č. Kc5 Pc4 (2), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 592 (Labai): 1. zvodnosť 1.Vb4? hrozí 2.Dd4 a De5 mat, 1...Kd6!, 2. zvodnosť 1.Kb3? hrozí 2.De5 mat, 1...Kd6 2.Dd4 mat, 1...Jf6!, riešenie 1.Jf3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...Kd6 2.De5 mat. Zaujímavá realizácia tzv. hrozbových paradoxov, keď obrana 1...Kd6 znemožňuje, ale zároveň aj umožňuje maty Dd4 a De5. (ff)


Vzad <<  >> Vpred