Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.4.1993)


 

Problém č. 2630J. Breyer

Magyar Sakkújság 1913

Mat 2. ťahom


Problém č. 2631J. Breyer

II. cena

Budapesti Sakkör 1913

Mat 3. ťahomSto rokov Breyera

Dňa 30. apríla 1993 by sa bol dožil 100 rokov významný maďarský šachista Július (Gyula) Breyer, rodák z Budapešti. K Slovensku ho viažu dve okolnosti: jeho otec pochádzal z Nitry a sám sa r. 1919 presťahoval do Bratislavy, kde aj zomrel (9. novembra 1921). Pochovaný bol na neologickom židovskom cintoríne, pravda, pred pár rokmi previezli jeho pozostatky do Budapešti. Napriek úmrtiu vo veľmi mladom veku (28 rokov) jeho prínos do šachovej praxe aj teórie je veľký. Bol jedným z priekopníkov tzv. hypermodernej školy praktického šachu, obohatil teóriu otvorenia a utvoril svetový rekord v hre naslepo (25 partií 30.1.1921 v Košiciach). Vynikol však aj ako šachový skladateľ, najmä pionierskou retrográdnou úlohou s využitím 50-ťahového remízového pravidla (i keď sa dlhý čas po jeho smrti prišlo na jej nekorektnosť a opraviť sa ju podarilo až po viacerých pokusoch), ktorú zložil za svojho bratislavského pôsobenia. Tvorbu J. Breyera si pripomenieme zopakovaním menej náročných, ale sympatických skladieb (dvojťažky a trojťažky), ktoré vytvoril vo veku 19-20 rokov (všimnite si, že v dvojťažke sú pripravené maty na všetky ťahy čierneho). – Riešenia oboch problémov pošlite do 18 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Pribinova 25, 819 08 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov aspoň jedného problému odmeníme knihami. (V č. 2630/2631 začne biely a dá mat druhým/najneskôr tretím ťahom.)

* Knihy za riešenia problémov č. 2617 a 2618 vyhrávajú Augustín Dratnál, Zemiansky Kvášov 22, 017 01 Považská Bystrica, Martin Krivoss, Panenská 36, 811 03 Bratislava a Matej Roszkoš, Nová 16, 931 01 Šamorín.

Riešenie problému č. 2624 (Nandráži): Zvodnosti 1.Dd3/Dd4? s hrozbami 2.Df5/De5 mat, vedú po 1...D:d5 k matom 2.Dg6/De5, sú však vyvrátené obranami 1...Je3/De1!. Riešenie 1.Db4 hrozí 2.Dd6 mat, 1...D:d5, K:d5, Sc5 2.De7, Dc4, Jc7 mat. Zámena troch hrozieb a troch matov.


* * *

Breyer – Esser

Breyer zohral rad pútavých partií s efektnými kombináciami. Prinášame jednu z nich, zohranú r. 1917 v Budapešti: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Jf6 4.Jc3 e6 5.Sd3 Sd6 6.f4 0-0 7.Jf3 d:c4 8.Sb1!? b5 9.e4 Se7 10.Jg5 h6 11.h4! g6 12.e5 h:g5 13.h:g5 Jd5 14.Kf1!? (zdá sa, že už tu mal kombináciu spočítanú až do 23. ťahu...) 14...J:c3 15.b:c3 Sb7 16.Dg4 Kg7 17.Vh7+!! K:h7 18.Dh4+ Kg7 19.Dh6+ Kg8 20.S:g6 f:g6 21.D:g6+ Kh8 22.Dh6+ Kg8 23.g6 Vf7 (keby biely kráľ stál na e1, čierny sa tu ubraní ťahom Sh4+) 24.g:f7+ V:f7 25.Dh5+ Kg7 26.f5! e:f5 27.Sh6+ a čierny sa vzdal pred matovou kombináciou (27...Kh7 28.Sf8+ atď.). Partiu sme prevzali z francúzskej encyklopédie r. 1967: je zaujímavé, že česká encyklopédia z r. 1989 ju uvádza s menšou odchýlkou (18.Dh5+ Kg8 19.S:g6 f:g6 20.D:g6+), ale až do 47. ťahu. Takže kde je pravda?

* Ďalšie stretnutie bratislavských záujemcov o šachové problémy bude tento piatok (30. apríla) od 18. h v Dome kultúry, Ružinov, miestnosť 275. (-kh)


Vzad <<  >> Vpred