Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(6. 1. 1983)


Problém č. 52

Milan Bednár, Kurima

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kd3, Dc1, Jd4, Jf7, Sd7, Pd2, h6 (7), č. Kf4, Sg1, Sh1, Jb5, Pd6, f3, g3 (7), mat 2. ťahom.

Autor originálu spracoval tému zámeny škodlivých motívov, tzv. Jönssonovu tému, kombinovanú so zámenou 3 matov vo zvodnosti a riešení.

Týmto šachovým problémom č. 52 otvárame dlhodobú riešiteľskú súťaž, počas ktorej bude uverejnených 12 problémov. Zúčastniť sa jej môžu jednotlivci i kolektívy.

Riešenie je potrebné poslať vždy do 13 dní od dátumu uverejnenia problému na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

V riešení treba uviesť úvodník (prvý ťah bieleho, vytvárajúci hrozbu matu alebo tempo), obrany čierneho, ako i maty bieleho po obranách. Za správne a úplné vyriešenie dvojťahovej úlohy možno získať 2 body, trojťahovej 3 body a štvor- i viacťahovej 4 body, štúdie 5 bodov. Za objavenie vedľajšieho riešenia(iného, ako uvádza autor problému), objavenie duálu (dvoch či viac matov po obrane čierneho) a za dôkaz neriešiteľnosti či nemožnosti uvedenej pozície možno získať ešte body navyše.

Súťaž bude pre jednotlivcov súčasne preborom okresu Považská Bystrica pre rok 1983. Riešitelia, ktorí správne vyriešia 10 problémov, získajú III. výkonnostnú triedu v riešení šachových problémov. Odmenení budú 5 riešitelia s najvyšším počtom bodov a tiež budú vylosovaní 5 riešitelia z tých, ktorí správne vyriešili aspoň 4 problémy. –MC–


Vzad <<  >> Vpred