Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(23. 12. 1982)


Problém č. 51 – vianočný

Anatolij Grigorovič Vasilenko

64-šachmatnoje obozrenie 24.1980

Mat 2. ťahom (9–7)Kontrolná notácia: b. Kb2, Dd1, Vb3, Vc4, Jd7, Se3, Pd2, e4, f2 (9), č. Kd3, Jc3, Jc6, Sd5, Pd4, e6, f3 (7), mat 2. ťahom.

Symbolický problém v podobe vianočného stromčeka skomponoval ukrajinský skladateľ z Kyjeva – vianočné sviečky (varianty) sa zasvietia ihneď po objavení úvodného ťahu.

Riešenie pošlite do 15 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

V 1. čísle našich novín v novom roku vypíšeme dlhodobú riešiteľskú súťaž (tiež majstrovstvo okresu pre rok 1983) i s 1. úlohou. –MC–


Vzad <<  >> Vpred