Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

( 6. 5. 1982)


Problém č. 50

Milan Cerulík, Nová Dubnica

Originál pre OBZOR

Mat 2. ťahom (13–11)

2 riešeniaKontrolná notácia: b. Kg2, Dc7, Vb5, Vf3, Jd2, Jf4, Sh4, Sh7, Pb2, f5, h2, h5, h6 (13), č. Kd4, Vc5, Jf2, Jh3, Pb6, b7, d3, d5, f6, f7, g7 (11).

Dvojťažka uverejnená na diagrame patrí do oblasti tzv. ornamentálnych problémov – v základnom postavení symbolicky znázorňuje číslo 50. Je to malé jubileum našej šachovej rubriky. Od 24. novembra 1977, keď bola uverejnená prvá úloha, ich bolo i s touto úlohou 50, pričom 11 problémov bolo originálnych, skomponovaných pre okresné noviny OBZOR. Riešenia problémov posielalo 73 riešiteľov, pričom dvaja z nich (Buček a Horváth) skomponovali i svoj prvý šachový problém, uverejnený v rubrike. Tieto čísla svedčia o záujme o kompozičný šach v našom okrese, čomu svojím podielom pomohla i táto šachová rubrika.

Dve správne riešenia problému č. 50 pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II. 1419 B1/D-32, 018 41 Dubnica nad Váhom. Dvoch riešiteľov odmeníme knihami. –MC–


Vzad <<  >> Vpred