Vzad <<  >> Vpred

Šach - Mat

(17. 2. 1983)


Problém č. 55

Ľudmila Strelcová, Sliač-kúpele

Originál pre OBZOR

Mat 3. ťahom (6–2)Kontrolná notácia: b. Kh7, Vd4, Vf1, Jg8, Pb4, d5 (6), č. Ke5, Pe7 (2), mat 3. ťahom.

Ďalší originál pre našu rubriku (súčasne štvrtý problém v dlhodobej riešiteľskej súťaži) nám zaslala autorka z okresu Zvolen. Je dôkazom, že solídna skladba sa dá vytvoriť i pri malom počte šachových kameňov.

Riešenie pošlite do 13 dní na adresu: Marian Cyprian, Centrum II 1419 B1/D32, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Za túto úlohu môžete získať 3 body.


Riešenie problému č. 51 vianočný (Vasilenko) z 23. 12. 1982: Zvodnosti 1.Va4? a 1.Jf6? sú vyvrátené ťahmi 1...Jb4! a 1...K:c4! Preto 1.e5! tempo, 1...S:c4, S:e4, K:e4, K:c4, d:e3, J ľub. 2.Jc5, Df1, Dc2, d3, Vb:c3, V:d4 mat.

Knižné odmeny zašleme Matejovi Staňovi z Hornej Poruby a Václavovi Černuškovi z Košece. –MC–


Vzad <<  >> Vpred